Əsas səhifə Учебник азербайджанского языка для стран СНГ

Учебник азербайджанского языка для стран СНГ

,
0 / 0
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
Учебник предназначен для изучения азербайджанского языка в вузах стран СНГ
студентами, магистрантами и аспирантами. Содержит 26 уроков с грамматическими сведениями, текстами, упражнениями и поурочными словарями. Тематика текстов имеет страноведческий и разговорно-бытовой характер. В конце учебника даются Приложение (устойчивые выражения, тематические группы слов, тексты для чтения) и сводный
азербайджанско-русский словарь, содержащий более 4000 словБуквы и звуки речи
Классификация азербайджанских гласных звуков
Классификация азербайджанских согласных звуков
Части речи
Служебные части речи
Порядок слов в простом распространённом предложенииСпецифические звуки азербайджанского языка
Имя существительное
Единственное и множественное число существительных
Именное сказуемое (3- е лицо)
Собственные и нарицательные существительные
Отсутствие грамматической категории родаСпецифические звуки азербайджанского языка
Личные местоимения
Именное сказуемое
Показатели лица у глагола
Слово birУдарение
Слова да – bəli, hə; нет – xeyr, yox; не – deyil
Отрицательная форма именного сказуемого
Вопросительный аффикс: - mı, - mi, - mu, - müЗакон гармонии. Сингармонизм
Аффиксы принадлежности
Слово var(dır)Склонение имени существительного
Именительный падеж
Родительный падежгол. Неопределённая форма глагола
Повелительное наклонение 2- го лица ед. числа
Дательный падежВинительный падеж
Непереходные глаголы
Урок
Местный падеж
Исходный падежОтрицательная форма глагола
Прошедшее категорическое время глаголаПрошедшее повествовательное время глагола
Многозначность глаголовНастоящее время глагола
Повелительное наклонение глагола 1- го и 3- его лицаБудущее время глагола
Категорическое будущее время
Изменение неопределенной формы глаголаИмя прилагательное
Степени сравнения прилагательныхНеопределенное будущее время
Склонение местоименийКоличественные числительные
Порядковые числительные
Неопределенные числительные
Дробные числительныеНезаконченное прошедшее время
Давнопрошедшее время глагола
Изменение имен существительных по лицам в местном и исходном падежахПричастие настоящего времени
Причастие прошедшего времени
Причастие будущего времениНаречие
Виды наречий по значениюПослелог
СоюзЧастица
Модальные словаМеждометие
Kateqoriyalar:
Dil:
azerbaijani
Fayl:
DOC, 26,12 MB
Yüklə (doc, 26,12 MB)

Bəlkə Sizə maraqlıdır Powered by Rec2Me

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Kitab haqqında rəy bildirə və öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Digər oxuculara Sizin oxuduğunuz kitablar haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır. Kitabın ürəyinizcə olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu barədə dürüst və ətraflı məlumat versəniz, insanlar onlar üçün maraqlı olan yeni kitablar tapa bilərlər.
Азербайджанский язык для стран СНГ

Учебник подготовлен  Институтом стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (ИСАА). 

Авторы – Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М.
Оглавление

7Урок 1.


7Буквы и звуки речи.


7Классификация азербайджанских гласных звуков.


8Классификация азербайджанских согласных звуков.


8Части речи:


9Служебные части речи.


9Порядок слов в простом распространённом предложении.


14Урок 2.


14Специфические звуки азербайджанского языка.


15Имя существительное


16Единственное и множественное число существительных.


16Именное сказуемое (3- е лицо)


18Собственные и нарицательные существительные.


18Отсутствие грамматической категории рода.


25Урок 3.


25Специфические звуки азербайджанского языка.


26Личные местоимения


27Именное сказуемое


28Показатели лица у глагола


28Слово bir.


34Урок 4


34Ударение.


34Слова да – bəli, hə; нет – xeyr, yox; не – deyil


35Отрицательная форма именного сказуемого


35Вопросительный аффикс: - mı, - mi, - mu, - mü.


42Урок 5


42Закон гармонии. Сингармонизм.


42Аффиксы принадлежности.


45Слово var(dır)


52Урок 6.


52Склонение имени существительного


53Именительный падеж


53Родительный падеж.


60Урок 7


60Глагол. Неопределённая форма глагола.


60Повелительное наклонение 2- го лица ед. числа


61Дательный падеж


68Урок 8


68Винительный падеж


69Непереходные глаголы


75Урок 9


75Местный падеж


75Исходный падеж


81Урок 10.


81Отрицательная форма глагола


81Прошедшее категорическое время глагола.


87Урок 11


87Прошедшее повествовательное время глагола


88Многозначность глаголов:


92Урок12.


92Настоящее время глагола.


93Повелительное наклонение глагола 1- го и 3- его лица.


101Урок 13.


101Будущее время глагола


101Категорическое будущее время


102Изменение неопределенной формы глагола


107Урок 14


107Имя прилагательное


109Степени сравнения прилагательных.


119Урок 15.


119Неопределенное будущее время.


120Склонение местоимений.


129Урок 16


129Количественные числительные.

; 
131Порядковые числительные.


133Неопределенные числительные.


133Дробные числительные


139Урок 17


139Незаконченное прошедшее время.


141Давнопрошедшее время глагола


143Изменение имен существительных по лицам в местном и исходном падежах.


164Урок 20.


164Причастие настоящего времени


165Причастие прошедшего времени.


166Причастие будущего времени


182Урок 22


182Наречие


182Виды наречий по значению.


197Урок 24.


197Послелог.


200Союз.


210Урок 25. .


210Частица


211Модальные слова


217Урок 26.


217Междометие
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ. 
Azərbaycan! Azərbaycan!

Ey qəhraman övladın şanlı Vətəni!

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!

Üçrəngli bayrağinla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu!

Sinən hərbə meydan oldu!

Hüququndan keçən əsgər,

Hərə bir qəhraman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,

Cümlə gənclər müştaqdır!

Şanlı Vətən! Şanlı Vətən! 

Azərbaycan! Azərbaycan!
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 


Азербайджан, Азербайджан! 
О, колыбель славных сынов! 
Нет земли милей отчизны, 
Нет ее родней 
От истока нашей жизни 
До скончанья дней! 
Под знаменем Свободы верши свой путь! 
Тысячи нас, павших в бою, 
Защищавших землю свою. 
В час роковой станем стеной 
В нерушимом ратном строю! 
Пусть цветут сады, твои! 
Созидай, мечтай, твори! 
Сердце, полное любви, 
Посвятили мы тебе. 
Славься, славься гордой судьбой, 
Край наш древний, край наш святой. 
Каждый сын твой движим мечтой 
Видеть мирный свет над собой. 
О светлый край, заветный край, 
Азербайджан, Азербайджан! 


Музыка: Узеира Гаджибекова 
Слова: Ахмеда Джавада 
Русский текст: Сиявуша Мамедзаде 

27 мая 1992 года парламент Азербайджана принял Закон "О Государственном гимне Азербайджанской Республики", согласно которому "Азербайджанский марш", составленный великим композитором Узеиром Гаджибековым и поэтом Ахмедом Джавадом в 1919 году, был утвержден в качестве Государственного гимна Азербайджана. 

Флаг Азербайджана 

	

Основные идеи государственного герба, отобранного правительством АДР по результатам конкурса, перекликаются с идеями национального флага Азербайджана. На щите в форме круга синяя окружность символизирует тюркство, красная - современность, зеленая - идеологию ислама. Поверх окружностей изображен символ райской сферы - восьмиугольная звезда. В середине звезды помещен символ Страны Огней - пламя. Щит – символ героической борьбы азербайджанского народа – обрамлен снизу колосом и веткой лавра, перевязанных лентой. 
 
 
 
 
Урок 1. 
Грамматические темы:

1. Буквы и звуки речи. 
2. Классификация гласных звуков. 
3. Классификация согласных звуков. 
4. Самостоятельные и служебные части речи. 
5. Порядок слов в простом распространенном предложении. 
Буквы и звуки речи. 
В азербайджанском языке 33 звука, 32 буквы. 
В настоящее время азербайджанский алфавит построен на основе латинской графики. 
Кроме звуков ğ, ə g, ö, ü, h, c все остальные звуки сходны со звуками русского языка. 
Классификация азербайджанских гласных звуков. 
В азербайджанском языке 9 гласных звуков: a, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü. 
Из них шесть /a/, /о/,/u/,/e/,/i/, /ı/ в основном соответствуют русским гласным, а три /ö/,/ü/,/ə/ являются специфическими для азербайджанского языка. 
Классификация гласных звуков:

1. По месту образования. 
Гласные переднего ряда, или мягкие гласные: /e/,/ə/,/i/,/ö/,/ü/. 
Гласные заднего ряда, или твердые гласные: /a/,/ı/,/o/,/u/. 
2. По участию губ:

Губные: /o/,/ö/,/u/,/ü/. 
Негубные: /a/,/e/,/ə/,/i/,/ı/. 
3. По способу образования:
Открытые: /a/,/e/,/ə/,/o/,/ö/. 
Закрытые: /ı/,/i/,/u/,/ü/. 
Гласные /a/,/ə/,/i/,/ı/,/u/,/ü/ употребляются в начале, в середине и в конце слова: ata, iki, əmək, məktub, əlcək, uzun, quzu, üzüm, üçüncü. 
Гласные /е/,/о/,/ö/ употребляются только в начальном слоге слова: etmək, eşitmək, getmək, odun, ocaq, böyük. 
Гласный /ı/ не употребляется в начале слова:qız, qış, payız. 
Аффиксы образуются при участии гласных: /a/,/ə/,/ı/,/i/,/u/,/ü/:
- lar, - lər: uşaqlar, rəfiqələr;

- maq, - mək: almaq,vermək;
- dı,- di,- du,- dü: aldı, verdi, oxudu, gördü;

Классификация азербайджанских согласных звуков. 
В азербайджанском языке 23 согласных звука: /b/,/c/,/ç/,/d/,/f/,/g/,/ğ/,/h/,/x/,/ j/,/k/,/q/,/ l/,/m/,/n/,/p/,/r/, /s/,/ş/,/t/,/v/,/y/,/z/. 
По участию голосовых связок согласные делятся на:

1. Глухие согласные: /k/,/p/,/s/,/t/,/f/,/x/,/h/,/ç/,/ş/. 
2. Звонкие согласные:/b/,/v/,/g/,/ğ/,/d/,/j/,/z/,/y/,/q/,/l/,/m/,/n/,/r/,/c/. 
Согласные пары:
Звонкие:/b/, /c/, /d/, /g/, /ğ/, /j/, /v/, /z/. 
Глухие: /p/, /ç/, /t/, /k/, /x/, /ş/, /f/, /s/. 
В азербайджанском языке наблюдается оглушение звонких согласных в конце слова. Например: kənd(t), qənd(t), dörd(t). Эта тенденция иногда отражается в орфографии. Например: get, et. Однако когда слова принимают аффиксы, начинающиеся с гласных, эти звуки становятся звонкими: kəndə, qəndi, dördü, gedir, edir. 
По участию шума и голоса согласные делятся: 

1. Шумные глухие согласные:/k,/p/,/s/,/f/,/x/,/h/,/ç/,/ş/. 
Они образуются при помощи одного только шума. 
2. Шумные звонкие согласные: /b/,/v/,/q/,/ğ/,/d/,/j/,/z/,/y/,/c/,/ç/. 
3. Сонорные согласные: /l/,/m/,/n/,/r/. 
Для заднеязычного /к/, представленного в русских заимствованиях, в азербайджанском алфавите нет особой буквы. Для передачи этого звука на письме используют букву /к/ азербайджанского алфавита. 
Части речи:

По своим лексическим значениям и грамматическим признакам слова азербайджанского языка объединяются в лексико- грамматические разряды слов, которые называются частями речи:

1. Самостоятельные части речи. 

İsim- имя существительное: oğlan(мальчик), qız (девочка), kitab(книга), dəftər(тетрадь), Bakı(Баку). 
Sifət - имя прилагательное (böyük(большой), gözəl (красивый), yaxşı (хороший)). 
Say - имя числительное (bir(один), beş (пять), on(десять), çox(много), az(мало), xeyli(много)). 
Əvəzlik - местоимение (mən(я), sən(ты), bu(это),öz(сам), həmin(этот самый), kim (кто),nə(что)). 
Fel - глагол (oxumaq(читать),yazmaq(писать), getmək(уходить), gəlmək (приходить), danışmaq(говорить))

Zərf - наречие (tez- tez(часто), yavaş- yavaş(медленно), irəli(вперед), geri(назад), qəflətən(неожиданно). 
Служебные части речи. 
1. Qoşma – послелог (üçün(для), qədər(до), dək(до), ötəri(для), kimi(до)). 
2. Bağlayıcı – союз (və(и), ki()что, çünki(потому что), amma(но), lakin(однако)). 
3. Ədat – частица (bəs(а), yoxsa(или), bircə(только), axı(ведь)). 
4. Modal sözlər – модальные слова əlbəttə(конечно). 
Особая часть речи:

Nida – междометие (ah, pəh- pəh, eh). 
Порядок слов в простом распространённом предложении. 
Простые предложения в большинстве случаев начинаются подлежащим и заканчиваются сказуемым. 
В простом распространенном предложении все второстепенные члены предложения находятся между главными членами предложения. 
Определение находится перед определяемым словом. 
Дополнения находятся перед глагольными сказуемыми. 
Место обстоятельства свободно. 
Например:
Anam qırmızı don alır. 
Моя мама покупает красное платье. 
Oktay maraqlı kitab oxuyur. 
Октай читает интересную книгу. 
Səməd Gəncədən gəlir. 
Самед едет из Гянджи. 
Arif dostuna məktub yazır. 
Ариф пишет другу письмо. 

Текст. 
Kim? Nizami. 
Nizami nə edir? Nizami oxuyur. 
Nizami nə oxuyur? Nizami kitab oxuyur. 
Nizami necə kitab oxuyur? Nizami maraqlı kitab oxuyur. 
Kim? Füzuli. 
Füzuli nə edir? Füzuli yazır. 
Füzuli nə yazır? Füzuli hekayə yazır. 
Füzuli necə hekayə yazır. Füzuli maraqlı hekayə yazır. 
Kim? Vaqif. 
Vaqif nə edir? Vaqif alır. 
Vaqif nə alır? Vaqif dəftər alır. 
Vaqif neçə dəftər alır? Vaqif iki dəftər alır. 
Kim? Sabir. 
Sabir nə edir? O yazır. 
Sabir nə yazır? Sabir məktub yazır. 
Kim? Lalə. 
Lalə nə edir? Lalə oxuyur. 
Lalə nə oxuyur? Lalə nəğmə oxuyur. 
Lalə necə nəğmə oxuyur? Lalə gözəl nəğmə oxuyur. 
Nə? Quş. 
Quş nə edir? Quş oxuyur. 
Quş nə oxuyur? Quş nəğmə oxuyur. 
Nə? Ördək. 
Ördək nə edir? Ördək üzür. 
Hara? Bakı. Şuşa. Gəncə. Sumqayıt. 
______________________________________________________
Комментарии к тексту. 
- ır, - ir, - ur, - ür – аффиксы глагола настоящего времени, которые прсоединяются к корню или основе глагола: oxu+yur - читает, yaz+ır пишет, al+ır – покупает. 
O – местоимение 3л. ед. числа – он. 
_______________________________________
Упражнение. Прочтите вслух:
əmək, düz, dünən, böyük, ördək, gözəl, gün,hərf, hörmət, bahar, ac, bacı, balaca, ağac, ağ, bağ, qənd, dərd, söz, ölkə, kömək, gecə, sərgi, 
nəhəng, pələng, şəhər, şah, hava, dağ, nağara, bağca, qoca, dalğa, oğlan. 
Упражнение: Прочтите вслух:
Tələ - dələ, taxıl – daxıl, zaman – saman, qapaq – qabaq, pərdə - Bərdə. 
Упражнение: Прочтите вслух:

1. O, ox, oxu. 
Dayaz, ayaz, yaz, az. 
əl, ələ, ələk. 
ələk, lək, ək. 
Al, alt, altı. 
Çiçək, içək, çək, ək. 
2. Qaz, qız, göl, gül, qaş, qış, aş, iş, əl, il, gec, güc, it, at, duz, düz, səs, saz, boz, buz. 
Упражнение: Пользуясь словарём, запишите в один столбик прилагательные, в другой существительные. 
Gözəl, yaxşı, qız, dəftər, yaşıl, qələm, qara, kitab, maraglı, ev, böyük, qışa, bağ. 
Упражнение: Вместо точек вставьте подходящие по смыслу слова, указанные ниже. 
. . . kitab, . . . film, . . . yoldaş, . . . dəftər, . . . karandaş, . . . ev, . . . qız, . . . otaq. 
Слова: maraqlı, böyük, gözəl, təzə, bu, əsl, qara, bədii. 
Упражнение: Переведите и обратите внимание на словосочетания. 
Böyük şəhər, böyük bacı, böyük bina, bir adam, bir dəftər, bu şkaf, bu kitab, bu paltar, maraqlı jurnal, maraqlı ekskursiya, maraqlı kino. 
Упражнение: Напишите и правильно произнесите имена известных писателей и поэтов Азербайджана:

Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Molla Pənah Vaqif, Seyid Əzim Şirvani, 
Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhhət, Cəfər Cabbarlı, Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Süleyman Rəhimov, Mirzə İbrahimov. 
Упражнение. Прочитайте и обратите внимание на порядок слов в предложении. 
Nizami oxuyur. - Низами читает. 
Lalə yazır. - Лала пишет. 


Vaqif dəftər alır. - Вагиф покупает тетрадь

Vaqif təzə dəftər alır. - Вагиф покупает новую тетрадь. 
Mehriban gözəl nəğmə oxuyur. - Мехрибан поёт красивую песню. 
Sabir maraqlı hekayə yazır. - Сабир пишет интересный рассказ. 
Sabir dəftər alır. – Сабир покупает тетрадь. 
Новые выражения:

Salam – Здравствуйте
Sağ ol. Sağ olun - Спасибо
Necəsən? Nə təhərsən? – Как поживаете? 

Nə var, nə yox? – Как дела?

İşləriniz necədir? – Как дела?

Sabahınız xeyir – Доброе утро

Axşamınız xeyir – Добрый вечер

Tanış olun – Познакомьтесь

Gəlin tanış olaq – Давайте познакомимся

Sağ olun – До свидания
Allaha şükür – Слава Богу!

Allah qoysa – Бог даст

Allah xatirinə - Ради Бога
_____________________________________________________________
Словарь – Lüğət

Kim - Кто?

Yazır - пишет. 
Nizami - Низами (мужское имя)

Nə - Что?

Hekayə- Рассказ. 
О- он, она, оно

Necə? - Как?

maraqlı - интересный. 
oxuyur - читает, поёт

Lalə - Лала (женское имя)

kitab - книга

nəğmə - песня
alır - покупает, берёт

dəftər - тетрадь

iki - два

Sabir - Сабир ( мужское имя )

Məktub - письмо

Gözəl - красивый, (- ая, - ое)

quş – птичка

ördək - утка

üzür - плавает

Bakı - Баку ( столица Азербайджана)

Şuşa - Шушу ( город)

Gəncə - Гянджа (город)

_____________________________________________________________
Прочтите стихотворение. 

Ana yurdum

Çöllərindir şən,
 Bağdır,əkindir

Hər yerin gülşən. 
 Hər bir bucağın. 
Sən nə gözəlsən, 
 Qızıl təkindir

Ey ana vətən!
Sənin torpağın. 

Qəlbim, canımsan,
Ey ana yurdum. 

İsti qoynunda
Şən yuva qurdum!

Пословицы и поговорки. 

Hər kəsə öz Vətəni əzizdir. 

Всякому мила своя Родина. 

Vətəndən əziz yenə də vətəndir. 

Нет ничего милее Родины. 
Самед Вургун 
«Азербайджан»
Çox keçmişəm bu dağlardan,
 
Durna gözlü bulaqlardan,
Eşitmişəm uzaqlardan

Sakit axan arazları;

Sınamışam dostu, yarı. . . 
El bilir ki, sən mənimsən, 

Yurdum,yuvam məskənimsən,

Anam, doğma vətənimsən!

Ayrılarmı könül candan?

Azərbaycan, Azərbaycan!

Я ходил по горам, я глядел меж лугов

В журавлиные очи родных родников;

Издалека выслушивал шум тростников

И ночного Аракса медлительный ход…

Здесь я дружбу узнал, и любовь, и почет. 
Можно ль душу из сердца украсть? Никогда!

Ты – дыханье мое, ты – мой хлеб и вода!

Предо мной распахнулись твои города. 
Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,

Азербайджан, Азербайджан!

Урок 2. 
Грамматические темы. 
1. Специфические звуки азербайджанского языка. 
2. Имя существительное. 
3. Именное сказуемое 3 л. , ед. числа. 
4. Собственные и нарицательные существительные. 
5. Число имени существительного. 
6. Отсутствие грамматической категории рода. 
Специфические звуки азербайджанского языка. 
Звук / Ə /. 
Звук / Ə /: переднеязычный , негубной, открытый, мягкий гласный. Произносится продвижением языка вперед и подъемом средней части его спинки к твердому небу. 
Этот звук произносится близко к русскому / я /, занимающему среднее положение между / а / и / э /, хотя полного его аналога в русском языке нет. 
Прочтите следующие азербайджанские слова:

Ən - самый

nə - что

ər - муж 

mən - я

nəm - влажный

fərə - курочка

nənə - бабушка

nəfər - человек

nəvə - внук

pərvanə - бабочка, мотылек. 
Звук /Ü/
Звук /Ü/ переднеязычный, губной, закрытый, мягкий гласный звук. Отсутствует в русском языке. При произношении губы округлены и вытянуты вперед к небу, кончик языка упирается в нижние зубы. Он произносится как мягкий вариант русского /у/ и /ю/ в середине слова после согласных. 
Прочтите следующие азербайджанские слова:
düyü - рис
ütü - утюг
yüz - сто
süd - молоко
üz - лицо
üç - три
üzüm - виноград
sürü - стадо
Звук /Ö/. 
Звук /Ö/ переднеязычный губной открытый мягкий гласный. Отсутствует в русском языке. Произносится как мягкий вариант русского звука /о/. При произношении /Ö/ губы округлены, но не вытянуты вперед как при /Ü/. Средняя спинка языка слегка приподнята. В передней части полости рта образуется небольшая щель. 
Прочтите следующие азербайджанские слова:

dörd - четыре

döşək - матрац

döşəmə - пол

çörək - хлеб

şöbə - отдел

söz - слово

ölkə - страна

çöl - степь

Имя существительное 
В азербайджанском языке существительные отвечают на три вопроса:

Kim?- кто? nə - что? hara?- куда? (в значении что?)

В азербайджанском языке на вопрос kim?- кто? отвечают имена существительные, обозначающие только людей: кто?- Ali, adam- человек, sürücü - водитель, tələbə - студент, fəhlə - рабочий, qız - девочка, şagird - школьник, oğlan - мальчик, kişi - мужчина, qadın – женщина. 
Все остальные неодушевленные и одушевленные существительные, не обозначающие людей, отвечают на вопрос nə – что? pişik - кошка, it - собака, ağac - дерево, su- вода. 
В азербайджанском языке круг употребления вопроса nə? - шире, чем вопрос kim?

Слова, обозначающие местность, отвечают на вопрос hara? (в значении что?) Bakı, Sumqayıt, Gəncə. Если в русском языке в предложении Баку красивый город (Bakı gözəl şəhərdir) слово Баку отвечает на вопрос что?( nə?), то в азербайджанском языке это существительное отвечает на вопрос hara?(куда?)

Единственное и множественное число существительных. 
Имена существительные имеют единственное и множественное число. Единственное число совпадает с основой существительного. 
В азербайджанском языке для образования множественного числа существительных к корню слова прибавляются двухвариантные аффиксы – lar, - lər. Если в последнем слоге слова твердый гласный, к концу слова прибавляется окончание – lar, если же последний слог имеет мягкий гласный, то прибавляется –lər. 
Например:

Oğlan – мальчик. Oğlanlar - мальчики

Qapı - дверь qapılar – двери

Zavodlar - заводы 

Gəmilər - пароходы

Ütülər - утюги

Kişilər - мужчины

Qutular – ящики
Некоторые слова указывают на множественность без прибавления специальных морфологических показателей. 
Xalq, qohum, sürü, qoşun, хотя к ним можно прибавить аффикс –lar, - lər:

Xalqlar (народы), qohumlar (родственики), sürülər (стада), qoşunlar(армии). 
Именное сказуемое (3- е лицо)
Сказуемое может выражаться не только глаголами, но и именными частями речи – именем существительным, именем прилагательным, именем числительным и местоимением. К именной части сказуемого в 3- м лице ед. числа присоединяется четырехвариантный аффикс сказуемости - dir,- dır,- dur,- dür, который соответствует русскому глаголу- связке «есть». Этот аффикс безударный, ударение падает на последний слог слова, к которому он присоединяется. 
Во множественном числе прибавляется аффикс множественного числа –lar, - lər

Bu qız Lalədir. – Эта девочка – Лала

Bu quş sərçədir. – Эта птица- воробей

Bu bina evdir. – Это здание - дом

Bu kitab maraqlıdır. – Эта книга интересная

O oğlan Fəriddir. – Этот парень - Фарид

O quş ördəkdir. – Эта птица – утка

Аффикс - dır/- dir/- dur/- dür может следовать так же за аффиксом множественного числа:

Mətanət və Murad dostlardır. 

Матанат и Мурад друзья. 
Mahir və Sevinc şagirdlərdir. 


Махир и Севиндж школьники. 
Ед. число Мн. число

qadındır - женщина qadındırlar - женщины

Quşdur - птица quşdurlar - птицы

Gözəldir – красивый (- ая, - ое) gözəldirlər - красивые

Yazır - пишет yazırlar пишут

Işləyir - работает işləyirlər - работают 

Изменение гласной в аффиксе зависит от последней корневой гласной слова, к которому тот присоединяется, и определяется правилами гармонии гласных. Так,

после гласных –a,- ı (твёрдые гласные) следует суффикс –dır: balta(топор)- baltadır;

после гласных –e, - ə, - i (мягкие гласные) следует суффикс - dir: əl(рука)- əldir;

после гласных - o,- u (твёрдые гласные) следует суффикс - dur: bulud(облако) - buluddur; 

после гласных - ö, - ü (мягкие гласные) следует суффикс - dür: ütü(утюг)- ütüdür. 
Bu, Füzulidir - это Физули

Bu, kitabdır - это книга

Kitab maraqlıdır - книга интересна

Bu, almadır - это яблоко

O, məktubdur - это письмо

Bu, hekayədir - это рассказ 
Hekayə maraqlıdır- рассказ интересен

Bu, Bakıdır - это Баку

Bu, Vaqifdir - это Вагиф

Bu, dəftərdir - это тетрадь

Собственные и нарицательные существительные. 
Собственные существительные, обозначающие индивидуальный предмет или событие, пишутся с прописной буквы. 
Имена людей: Natiq, Nail, Elşən, Sevinc, Vüsalə. 
Клички животных: Alabaş, Bozdar, Dürat, Qırat. 
Географические названия: Yer, Mars, Yupiter. 
Названия исторических событий: Gülüstan sülhü, Çaldıran döyüşü. 
Названия научных, художественных произведений:«Azərbaycan dili», «Fizika», «İdeal», «Köç». 
Названия газет и журналов: «Azərbayçan gənçləri», «Ulduz», « Ana sözü». 
Нарицательные существительные пишутся со строчной буквы. 
Например: paltar (одежда), insan (человек), kədər (печадь), qayğı (забота), ümid (надежда), qoşun (армия), gün (день), qənd (сахар), iş (работа), həyat (жизнь), çörək (хлеб)
Отсутствие грамматической категории рода. 
В азербайджанском языке нет грамматической категории рода имен существительных. 

Lalə tələbədir . – Лала студентка. 

Fərid tələbədir. – Фарид студент. 

Zərifə gözəl qızdır. – Зарифа красивая девочка. 

Mirzə gözəl oğlandır. – Мирза красивый мальчик. 

Прилагательные, числительные, местоимения не могут согласоваться с существительными в роде. Это значит, что прилагательное «gözəl» в азербайджанском языке означает и «красивый», и «красивая», и «красивое», и «красивые», а числительное “ikinci” - «второй», «вторая», «второе», «вторые»:
Omər gözəl oğlandır. Омар красивый мальчик. 
Gülnarə gözəl qızdır. Гюльнара красивая дувочка. 
Sərçə gözəl quşdur. – Воробей красивая птичка. 
İkinci bina gözəldir. – Второе здание красивое. 
ikinci hekayə maraqlıdır. – Второй рассказ интересный. 
Bu qız Lalədir. – Эта девочка – Лала

Bu quş sərçədir. – Эта птица- воробей
Bu bina evdir. – Это здание - дом

Bu kitab maraqlıdır. – Эта книга интересная

O oğlan Fəriddir. – Этот парень - Фарид

O quş ördəkdir. – Эта птица – утка
Существительные после количественных числительных употребляются в единственном числе:
İki quzu – два ягнёнка
Üç bina – три здания
Beş kitab – пять книг
Текст. 
Bu, kimdir? Bu Pənahdır. Pənah gözəl oğlandır. 
Pənah tələbədir. O, kitab oxuyur. O, universitetdədir. 
Bu , kimdir? Bu, Gülnarədir. Gülnarə gözəl qızdır. 
Gülnarə də tələbədir. O, hekayə oxuyur. O da universtitetdədir. 
Bu, nədir? Bu, quzudur. Quzu heyvandır. Quzu ot yeyir. Quzu tarladadır. 
Bu, nədir? Bu, sərçədir. Sərçə quşdur. Sərçə uçur. Sərçə budaqdadır. 
Bu, nədir? Bu, ördəkdir. Ördək quşdur. Ördək üzür. Ördək göldədir. 
Bu, nədir? Bu, almadır. Alma meyvədir. Alma qırmızıdır. 
Bura haradır? Bura Bakıdır. Bakı şəhərdir. Bakı gözəl şəhərdir. 
Bu, nədir? Bu, nardır. Nar meyvədir. Nar dadlı meyvədir. 
Bu, nədir? Bu, üzümdür. O, meyvədir. Üzüm şirindir. 
O nədir? O, zanbaqdır. Zanbaq güldür. O, yaşıldır. 
Bura haradır? Bura kənddir. Bura böyük kənddir. 
Bura haradır? Bura şəhərdir. 
Ora haradır? Ora qəsəbədir. 
___________________________________________________________
Комментарии к тексту:
1. Слова da, də - также/тоже. Они пишутся раздельно и безударны, 
da cледует за словами с твёрдыми гласными в конечном слоге, 
də следует за словами с мягкими гласными в конечном слоге. 
Lalə də tələbədir. Лала тоже студентка. 
Pənah da tələbədir. Панах тоже студент. 
2. - da,- də - аффиксы местного падежа, обозначают местонахождение предмета, пишутся слитно и находятся под ударением. 

Sərçə budaqdadır. Воробей на ветке. 

Quzu tarladadır. 
 Ягненок в поле. 

Ördək göldədir. Утка на озере. 
___________________________________________________________ 

Упражнение. Прочитайте и повторите. 
Bu nədir?

Bu nədir?

Bu, nardır. 

Bu, quzudur. 
Bu nardır?

Bu quzudur?

Bəli, bu nardır. 
Bəli, bu, quzudur. 
Bu nədir? Bu nədir? 

Bu,otdur. Bu, ördəkdir. 
Bu otdur?
 Bu ördəkdir?

Bəli, bu, otdur. Bəli, bu, ördəkdir. 
Упражнение. Прочитайте и обратите внимание на порядок слов в предложении. 
Nizami oxuyur. - Низами читает. 
Lalə yazır. - Лала пишет. 


Vaqif dəftər alır. - Вагиф покупает тетрадь

Vaqif təzə dəftər alır. - Вагиф покупает новую тетрадь. 
Mehriban gözəl nəğmə oxuyur. - Мехрибан поёт красивую песню. 
Sabir maraqlı hekayə yazır. - Сабир пишет интересный рассказ. 
Sabir dəftər alır. – Сабир покупает тетрадь. 
Упражнение. Составьте диалоги со словами: gül, sərçə, meyvə, zanbaq. 
Упражнение. Переведите диалоги. 
- Кто это?

Кто это?

- Это студент. 
- Это Гюльнара. 
- Это студент?
- Это Гюльнара?

- Да, это студент. 
 - Да, это Гюльнара. 
Кто это?

Кто это?

- Это девочка. 
- Это мальчик. 
- Это девочка?
- Это мальчик?

- Да, это девочка. 
 - Да, это мальчик. 
Упражнение. Переведите на русский язык:

Maraqlı kitab, maraqlı film, maraqlı hadisə, iki yoldaş, birinci gün, iki kənd, iki quş, bu kənd, bu karandaş, bu küçə. 
Упражнение. Переведите на русский язык. 
Bu küçə, bu kənd, maraqlı hekayə, iki yoldaş, bu qələm, maraqlı kino. 
Beş dost, üç quş, birinci küçə, maraqlı kitab,

beş adam, böyük şəhər, böyük qardaş, böyük bina. 
Упражнение. Переведите следующие словосочетания на азербайджанский язык. 
Интересная книга, интересный рассказ, интересное стихотворение, широкое поле, широкая улица, широкий проспект, это дерево, это окно, два брата, три сестры, второй сын, три дерева, третье дерево, этот сын, эта дочь. 
Упражнение. Переведите на русский язык. 
Bu hekayə yaxşıdır. O təmsil yaxşıdır. Bu şəhər böyükdür. Bu bina gözəldir. 
Упражнение. Прочитайте слова и запишите в три столбика. В первый столбик слова, отвечающие на вопрос kim?, во второй – на вопрос nə?, и в третий – на вопрос hara? 
Asiman, Uzeyir, kitab, inək, alma, Bakı, paltar, adam,Nizami, Vaqif, hekayə, Lalə, nəğmə, Mehriban, dəftər,Moskva, kişi, su, oğlan, ağac, 
pişik, it, qadın, qız, sürücü, Gəncə, fəhlə. 
Упражнение. Прочитайте и обратите внимание на словосочетания:

Maraqlı hekayə - интересный рассказ

Maraqlı nağıl- интересная сказка

Maraqlı məktub - интересное письмо

Упражнение. Прочитайте слова и задайте к ним вопросы. 
Alim, adam, oğlan, nağıl, kitab, ağac, Bakı, dəftər, məktub, Gəncə, kişi, su, şagird, qız, Şəki, it. 
Упражнение. Вместо точек вставьте пропущенные гласные:

Bu, kitabd. . r. O, hekayəd. . . r. Bu, dəftərd. . . r. Bura Bakıd. . . r. Bu, Nizamid. . . r. Bu, almad. . . r. Bu, məktubd. . r. 
Упражнение. От существительных oğlan, qız, dəftər, ördək, hekayə, kitab, quzu, gül составьте предложения. 
Упражнение. Переведите на азербайджанский язык. 
Это тетрадь. Это книга. Это Низами. Это яблоко. Это Баку. Это письмо. Это рассказ. Это Вагиф. 
Упражнение. Напишите, прибавляя к существительным соответствующие аффиксы –dır, - dir, - dür, - dur. 
Şəhər, müəllim, mühəndis, ağac, quzu, üzüm, tələbə, hekayə, məktub, Bakı, Vaqif, alma, balta, dəftər, nağıl. 
Упражнение. Прочитайте, выберите собственные существительные и запишите. 
Çaynik, səhəng, xəyal, şəhər, Mingəçevir, çay, göl, Kür, dəniz, Araz, meydança, Xəzər, şagird, Gəncə, təbiət, şair, Nizami, raket, duman, boran, Azərbaycan, azərbaycanlı, Quba, Lənkəran, müəllim, alim, Bakı, küçə, yarış. 
Упражнение. Прочитайте. 
Qarabağ, Şuşa, Qobustan, Xəzər, Kür, Zərifə, Çingiz, Bakı, Xəzər, Kür, Bozdağ, Qırat, Alabaş, Məstan. 
Упражнение. Заполните таблицу. 
Traktor, televizor, Lənkəran, limon, Çaykənd, dəmir, adam, Azərbaycan, Bakı, xalça, Xəzər, qatıq, Muğan, bakılı, bostan, Gəncə, albalı, Vahidov, çay, qəzet, Mingəçevir, mütaliə, məqalə. 
	Собственные существительные
	Нарицательные существительные

	
	


Упражнение. Поставьте существительные во множественном числе:

Alma, quzu, heyvan, kənd, ördək, ot, şəhər, tarla, qəsəbə, zanbaq, sərçə, gül, quş, armud, bina, meyvə, məktub, quş, ev. 
Упражнение. Вместо точек вставьте пропущенные гласные:

Heyvand. . . rl. . . r, quzud. . . rl. . . r, sərçəd. . . rl. . . r, üzürl. . . r. 
Упражнение. Напишите под вопросами kimlər? nələr? haralar?, стоящими во множественном числе, соответствующие существительные: 

oğlanlar, qızlar, sərçələr, dəftərlər, almalar, zanbaqlar, kəndlər, şəhərlər. 
Упражнение. Образуйте от следующих слов множественное число существительных:

Fəhlə, ağac cücə, ceyran, qardaşlar, bacı, mahnı, çay, yarpaq, qoyun, meydan. 
Упражнение. Переведите на русский язык:
Həkimlər, cümlələr, yumurtalar, qocalar, uşaqlar, paltarlar, tələbələr, çiçəklər,, kitab, sürücü, dülgər, qərənfil, söz, nar, dövlət, sərçə, cavan, siniflər, jurnallar, qadınlar, kişilər, pəncərələr, atlar. 
Упражнение. Переведите на азербайджанский язык:

Рабочие, заводы, врачи, города, дома, птицы, цветы, студенты, женщины, мужчины, журналы, окна, старики, дети. 
Упражнение. Пользуясь словарём, переведите на русский язык. 
 Alma və naringi

Nailə naringini soydu və ondan soruşdu:

- Nə üçün sən dilim- dilimsən?

Naringi cavab verdi:
- Ona görə ki, hər dilimimi bir dostuna verə biləsən. 
Nailə almadan soruşdu:
- Bəs sən nə üçün bütövsən? Ona görə ki, səni bütöv yeyim?

Alma dilləndi:
- Yox, ona görə ki, sən məni dostuna bütöv bağışlayasan. 
Новые выражения:

Gün aydın – добрый день
Çox şadam – очень рад
İcazə verin – разрешите

Adınız nədir? – как вас зовут?

Çox yaxşı – очень хорошо

Çox gözəl – прекрасно

Buyurun – пожалуйста

Salam
здравствуйте

Üzr istəyirəm
извиняюсь

Əlvida
прощайте

Görüşənə qədər
 до свидания

Gülə- gülə
доброго пути

Xoş gəlmisiniz
добро пожаловать

Yaxşı yol
доброго пути

Sağlıqla qalın
счастливо оставаться

_____________________________________________
Словарь – Lüğət 
Tələbə - студент gül - цветок

quzu - ягнёнок bura - это место

heyvan - животное sərçə- воробей 
ora- то место 
kənd- село
meyvə- фрукт zanbaq- тюльпан 
uçur - летает
nar- гранат 
üzür- плавает
dadlı- вкусный 
hara?- что за место
qırmızı- красный 
ot- трава
şirin- сладкий 
Gülnarə- Гюльнара(жен. имя) qəsəbə- посёлок 
yeyir- ест
tarla- поле 
şəhər- город
bəli- да
_____________________________________ 
Прочитайте стихотворение. 
Uşaq və dovşan. 
Uşaq:

Dovşan, dovşan, a dovşan,

Qaçma, dayan, a dovşan!

Qaçma səni sevəndən,

Can kimi bəsləyəndən. 
Dovşan:

Dayanmaram, a qardaş,

Yanında var Alabaş. 
Xəbərdaram işindən,

Qurtarmaram dişindən. 

Abdulla Şaiq
Пословицы и поговорки. 
Ağac bar verəndə başını aşağı əyər. 
Чем больше плодов на дереве, тем ниже его ветки. 
Ağac götüyündən su içər. 
Без корней и полынь не растёт. 
Урок 3. 
Грамматические темы:
1. Специфические звуки азербайджанского языка. 
2. Личные и вопросительные местоимения. 
3. Личное спряжение именных частей речи. 
Специфические звуки азербайджанского языка. 
Звук /G/

Среднеязычный звонкий смычный согласный G в азербайджанском языке произносится так же, как и соответствующий звук русского языка, обозначаемый буквой «г», в словах типа гид, Гете. 
Прочитайте следующие азербайджанские слова:
general – генерал

gerb – герб

gips – гипс

gitara – гитара

gavalı – слива

gah. . . gah – то…, то

gəz – гуляй!

gəl – приди!

göz – глаз

göy –синий

göl - озеро

Звук /H/

Азербайджанская фонема /h/ является глухим гортанным согласным звуком. Образуется путем энергичного выдоха – придыхания при активном участии задней стенки глотки. 
В русском языке этот звук отсутствует. Звук /h/ в русском языке в начале слова передается посредством буквы г, а в середине и в конце слова посредством буквы х. 
Həsən – Гасан

Əhməd – Ахмед

Əhmədli –Ахмедли

Прочитайте следующие азербайджанские слова:

hava- воздух
hekayə- рассказ
heca- слог
sabah- завтра
səhər- 
 утро
zəhmət- труд
şəhər- 
 город
hörmət- уважение
bahar- весна
hadisə- случай
hərf- буква 
 
hakim- правитель
həftə- 
неделя
 hamar- гладкий
həkim- врач
 hamı - все
fəhlə- 
рабичий
 hündür- высокий
Звук /C/. 
Звук /C/ является переднеязычной звонкой аффрикатой (в русском языке ему соответствует сочетание дж. В конце слов произносится как /ч/. Например: ağac (ç) - дерево , kərpic (ç) - кирпич, çəkic(ç) – молоток и т. д. 
Прочитайте следующие азербайджанские слова:

can – 1) душа, 2) тело
corab – чулки, носки

canavar – волк
cümə - пятница

сəm –сумма
cümlə - предложение

сənub – юг
cüt – 1) пара, 2) четный

сib – карман
cücə - цыпленок. 
Личные местоимения
1. Личные местоимения –mən, sən, o, biz, siz, onlar - отвечают на вопросы kim? nə? 

Личные местоимения первого и второго лица обозначают людей и отвечают на вопрос кто? (kim?)
Ед. ч. 
 Мн. ч. 


1- е л. mən - я biz - мы
2- е л. sən - ты siz - вы

3- е л. o - тот onlar - они
bu – это bunlar - эти

Местоимения 3- го лица обозначают не только человека, но и другие одушевленные существа и неодушевленные предметы, которые отвечают на вопрос nə? что? 

Личные местоимения склоняются. 
После местоимений- подлежащих o и bu, если они стоят перед членами предложения, выраженными именными частями речи, ставится запятая, а перед глагольными сказуемыми - не ставится:
O, Fəriddir. 
Bu, ördəkdir. 
O, tələbədir. 
Bu, quşdur. 
O, kitab oxuyur. 
Bu, binadır. 
O oxuyur. Bu oxuyur. 
O yazır. Bu yazır. 
Местоимения o и bu в качестве определения являются указательными, поэтому o и bu пишутся без запятой;

O oğlan Fəriddir. Bu ördək çox gözəldir. 
O bina məktəbdir. Bu ev çox hündürdür. 
Аффикс - dır/- dir/- dur/- dür употребляется в 3- м лице единственного числа; а во множественном числе к нему прибавляется - lar/- lər:

Lalə və Sevda tələbədirlər. 
Лала и Севда студентки. 
Sərçə və ördək quşdurlar. 
Воробей и утка птицы. 
Именное сказуемое
В азербайджанском языке именные части речи, выступая в качестве именного сказуемого, изменяются по лицам (в отличие от русского языка). 
1 лицо ед. ч. – - am,- əm (- yam,- yəm);

Mən həkim +əm. 
Я врач. 
Mən direktor +am. 
Я директор. 

Mən usta +yam. 
 Я мастер. 
Mən tələbə+yəm. 
Я студент. 
Mən ikinci+yəm. 
 Я второй. 
2 лицо ед. ч. –san, - sən;

Sən həkim+sən. 
Ты врач. 
Sən direktor+san. 
Ты директор. 
Sən usta+san. 
Ты мастер. 
Sən tələbə+sən. 
Ты студент. 
3лицо ед. ч. –dır, - dir, - dur, - dür;

O, həkim+dir. 
Он врач. 
O, direktor+dur. 
 Он директор. 
O, alma+dır. Это яблоко. 
O, ütü+dür. 
 Это утюг. 
1лицо мн. ч. –ıq, - ik, - uq,- ük; (- yıq, - yik, - yuq, - yük);

Biz həkim+ik. 
Мы врачи. 
Biz direktor+uq. 
Мы директора. 
Biz usta+yıq. 
Мы мастера. 
Biz tələbə+yik
Мы студенты. 
Biz təqaüdçü+yük
Мы пенсионеры. 
2 лицо мн. ч. –siniz, - sınız, - sunuz, - sünüz;

Siz həkim+siniz. 
Вы врачи. 
Siz direktor+sunuz. 
Вы директора. 
Siz usta+sınız. 
Вы мастера. 
Siz sürücü+sünüz. 
Вы водители. 
3 лицо мн. ч. –dır, - dir, - dur, - dür + - lar, - lər;

Onlar həkim+dirlər. 
Они врачи. 
Onlar usta+dırlar. 
Они мастера. 


Onlar oxucu+durlar. 
Они читатели. 
Onlar sürücü+dürlər. 
Они водители. 
Если слова заканчиваются гласным звуком, то перед аффиксом
1 лица ед. и мн. числа вставляется буква y : 

Mən tələbə+y+əm. 
Я студент. 
 
Biz tələbə+y+ik. 
Мы студенты
Показатели лица у глагола

Приведенные выше аффиксы лица именного сказуемого могут совпадать с показателями лица глагола в некоторых временных формах. Например:
Ед. ч. 1- е лицо
 Мн. ч. 
Yazır+am
пишу
yazır+ıq
пишем


Tikir+əm
шью
tikir+ik
шьём

Uçur+am
летаю
uçur+uq
летаем

Üzür+əm
плаваю
üzür+ük
плаваем. 

2- е лицо

Yazır+san
пишешь
 
 yazır+sınız
 пишите


Tikir+sən
шьёшь
 
 tikir+siniz
 шьёте

Uçur+san
летаешь
 
 uçur+sunuz
 летаете

Üzür+sən
плаваешь
 üzür+sünüz
 плаваете
3- е лицо

Yazır
пишет
 yazırlar
пишут 
Tikir
шьет
 tikirlər
шьют

Uçur
летает
 uçurlar
летают

Üzür
плавает
 üzürlər
плавают

Слово bir. 
В азербайджанском языке слово bir (один) употребляется для выражения неопределенности существительного в позиции между определением и определяемым. Оно придаёт определению повышенную степень качества: gözəl bir çiçək - красивый цветок, soyuq bir su - холодная вода, doğru bir söz - правильное слово. В этих случаях оно чаще всего остается без перевода. 
Текст. 
Mən Məmmədova Sevdayam. Mən universitetdə oxuyuram. Sən Səfərova İradəsən. Sən də universitetdə oxuyursan. Biz maraqlı fənlər keçirik. 
Bəs sən kimsən? Sən Cəfərova Laləsən. Sən də universitetdə oxuyursan. Biz maraqli kitablar oxuyuruq. Bəs o kimdir? O, Cəfərov Mahirdir. O, həkimdir. O, xəstəxanada işləyir. Bu, Əlieva Kamalədir. O, da həkimdir. O da xəstəxanada işləyir. Onlar müalicə edirlər. 

Bəs siz kimsiniz? Biz məktəbliyik. Mən İsmayilov Vugaram. O isə, Məmmədov Vusaldir. Biz məktəbdə oxuyurug. Maraqli kitablar oxuyurug. Biz yaxin dostlariq. Biz futbol oynayırıq. 

Bəs onlar kimdirlər? O, Vahidov Səməddir. O, dülgərdir . O gözəl mebel düzəldir. Bu isə Əhmədov Mədətdir. Mədət gözəl dərzidir. O gözəl paltar tikir. Sən Babayev Farizsən. Sən mühəndissən. Bu isə Salmanov Şahindir. O da mühəndisdır. Siz zavodda işləyirsiniz. 

Bu Kamal müəllimdir. O, alimdir. Bu isə Oruc müəllimdir. O da alimdir. 

Bu Firuzə xaladır. Firuzə xala sağıcıdır. O, gözəl insandır. Bu, Mehman dayıdır. O, ustadır. O, da çox gözəl insandır. Onlar kənddə yaşayırlar. 
______________________________________________________
Комментарии к тексту. 
Məktəbli – словообразующий аффикс –li –lı изменяет лексическое значение слов, к которым присоединяются и образуют прилагательные. 
Ağıl – ağıl- lı 
Ум – умный _____________________________________________________
Упражнение. Переведите. 
Əhməd xəstəxanada işləyir. Validə tələbədir. 
O kitab maraqlıdır. O, ağıllı oğlandır. O, sürücüdür. Mətanət ağıllı qızdır. 
Portağal. 
Portağal ətirli və dadlı meyvədir. Ondan mürəbbə və şərbət hazırlanır. Portağal şirəsi dünyada ən dadlı içkidir. Qrip və angina xəstəlikləri olanlar portağaldan istifadə edirlər. İştahanı artırmaq üçün portağal ən xeyirli meyvə hesab olunur. Respublikamızın Lənkəran və Astara rayonlarında portağal daha çox yetişdirilir. 

Foto - 79

Упражнение. Поставьте существительные во множественном числе:

Alma, quzu, heyvan, kənd, ördək, ot, şəhər, tarla, qəsəbə, zanbaq, sərçə, gül, quş, armud, bina, meyvə, məktub, quş, ev. 
Упражнение. Вместо точек вставьте пропущенные гласные:

Heyvand. . . rl. . . r, quzud. . . rl. . . r, sərçəd. . . rl. . . r, üzürl. . . r. 
Упражнение. Напишите под вопросами kimlər? nələr? haralar?, стоящими во множественном числе, соответствующие существительные: 

oğlanlar, qızlar, sərçələr, dəftərlər, almalar, zanbaqlar, kəndlər, şəhərlər. 
Упражнение. Образуйте от следующих слов множественное число существительных:

Fəhlə, ağac cücə, ceyran, qardaşlar, bacı, mahnı, çay, yarpaq, qoyun, meydan. 
Упражнение. Переведите на русский язык:
Həkimlər, cümlələr, yumurtalar, qocalar, uşaqlar, paltarlar, tələbələr, çiçəklər,, kitab, sürücü, dülgər, qərənfil, söz, nar, dövlət, sərçə, cavan, siniflər, jurnallar, qadınlar, kişilər, pəncərələr, atlar. 
Упражнение. Переведите на азербайджанский язык:

Рабочие, заводы, врачи, города, дома, птицы, цветы, студенты, женщины, мужчины, журналы, окна, старики, дети. 
Упражнение. Существительные tələbə, həkim, təqaüdçü и прилагательные gözəl, maraqlı проспрягайте во всех трех лицах в единственном и множественном числе. 
Упражнение. Переведите на азербайджанский язык. 
Я студент. Ты студент. Он студент. Мы студент. Вы студент . Они студент . 
Я девушка. Ты девушка. Она девушка. Мы девушки. Вы девушки. Они девушки. 
Упражнение: Образуйте формы именного сказуемого для всех лиц. 
Mən həkiməm. Mən sağıçıyam. Mən adamam. Mən tələbəyəm

Упражнение. Припишите соответствующие аффиксы и переведите. 
1. O, tələbə. . . . , 2. Siz həkim. . . . , 3. Mən müğənni. . . . , 4. Onlar bələdçi. . . . , 5. Sən mühəndis. . . . , 6. Biz adam. . . . , 7. Onlar həkim. . . . , 8. Biz tələbə. . . . , 9. Mən sağıçı. . . . , 10. O, adam. . . . , 11. Sən Kamal. . . . ,12. Siz bələdçi. . . . , 13. Onlar mühəndis. . . . , 14. Biz müğənni. . . . , 15. Mən bələdçi. . . . , 16. O, sağıçı. . . . 
Упражнение. Вставьте соответствующие местоимения и переведите. 
. . . . tələbəsən, . . . . müğənnidir, . . . . Arzuyam, . . . . bələdçisiz, . . . . mühəndisdirlər, . . . . İradədir, . . . . həkimsən. . . . . müğənniyəm, . . . . tələbədir, . . . . Kamilsən, . . . . bələdçiyik, . . . . tələbəsiz, . . . . sağıçıyam. 
Упражнение. Переведите. 
Он – гид, она – студентка, они – инженеры, мы – певицы, ты – гид, это – яблоко, я – студент, это – письмо, они – доярки, мы – врачи, она – инженер, вы – доярки, он – Анар. 
Упражнение. Переведите. 
Это вкусный хлеб. Это свежий хлеб. Он школьник. Она студентка. Это красивое платье. Это новое платье. Это высокое дерево. Это красивое дерево. Это молодое дерево. Это широкая улица. Это узкая улица. Это красивый город. Это старый город. 
Упражнение. Прочитайте и переведите. 

Bu, Nigardır, o Kəmalədir. Bu, Babəkdir, o, Kamrandır. 
Bu, atadır, o, anadır. Bu, məktəbdir, o, kitabdır. 
Bu, almadır, o, nardır. Bu, əldir, bu, kitabdır. 
Диалог. 
- Sən kimsən?
- Bəs siz kimsiniz?

- Mən tələbəyəm. 
- Biz məktəbliyik. 
- O kimdir?
- Onlar kimdir?

- O, müəllimdir. 
- Onlar mühəndisdirlər. 
- Siz kimsiniz?
- O kimdir?

- Biz bələdçiyik. 
- O, həkimdir. 
- Bu oğlan kimdir?
- Bu qız kimdir?
- Bu, Sənandır. O, xəstədir. 
- Bu, Sevdadır. O, tələbədir. 
- O, Elmandır. O, ustadır. 
–Bu, dəstədir. 
- Bu, dəftərdir. 
– Bu, kitabdır. 
___________________________________________________
Примечание: В словах usta (мастер), xəstə (больной), dəstə (отряд), şaxta (мороз) и др. согласный звук t произносится как d. 

Пишутся: Произносится:
usta 
usda
Xəstə
xəsdə
Şaxta Şaxda
Dəstə Dəsdə
Dəftər Dəfdər
______________________________________________________
Упражнение. Переведите текст на русский язык. 
Sürü və qurd

Sürü otlaqda otlayırdı. Boz köpək də onu qoruyurdu. 
Bir qurd kol dalında dayanıb fikirə getmişdi. 
Tülkü qurdu görüb dedi:
- Ay qurd lələ, nə durmusan? Tez ol! Qoyunları görmürsən?
Qurd cavab verdi:
- Mən qoyunları çox yaxşı görürəm. Sən də yanlarındakı yaramazı gör. 
Новые выражения:

Hələlik – пока
Əla – отлично

Babat – так себе

Əyləşin – садитесь

Salamat qalın –будьте здоровы

Görüşərik- увидимся

Xahiş edirəm – прошу

Sizi görməyimə şadam – рад вас видеть 

______________________________________________________
Словарь – . 
Fənn - предмет

Keçirəm - изучаю, прохожу

Həkim - врач

Xəstəxanada - больница

Işləyir - работает

Müalice - лечение

Müalicə edir - лечит
Məktəbliyik - мы школьники

Dost - друг

Oynayırıq - играем

Dülgər - плотник

Düzəldir - изготовляет

Dərzi - швея

Paltar - одежда

Tikir - шьёт

Bələdçi - гид

Müğənni - певец
Прочитайте стихотворение. 

Quzum

Mənim balaca quzum,
Böyü,səni otarım,

Mənim alaca quzum. 
Dağa, daşa aparım,

Gəl sənə yonca verim,
 Ancaq bircə şərtim var,

Su da doyunca verim. . . 
Yun ver, borcunu qaytar. 
Məmməd Araz. 
Ağıl yaşda deyil, başdadır. 
Мудрость в голове, а не в бороде. 
Ağıllı düşməndən qorxma, qorx axmaq dostdan. 
Глупого друга бойся больше, чем врага. 
Урок 4

Грамматические темы. 
1. Ударение. 
2. Слова да –bəli, hə, нет – xeyr, yox, не – deyil. 
3. Отрицание именного сказуемого. 
4. Вопросительный аффикс: - mı, - mi, - mu, - mü. 
Ударение. 
В азербайджанском языке ударение в большинстве случаев падает на последний слог слова. Если слово принимает аффикс, то ударение переходит на него. Например: yaxşı – yaxşılıq, oxu – oxuyur, qapı – qapıcı. Исключение составляют некоторые аффиксы: это – аффиксы сказуемого (- dir,- dır,- dur,- dür), отрицания (- ma,- mə), деепричастия (- madan, - mədən,- kən) и др. 

В азербайджанском языке ударение не имеет смыслоразличительного характера в широком плане, хотя иногда от перемещения ударения иногда меняется и значение слова. Например: qazma (не копай, не рой) – qazma(бурение, шахта,землянка), gəlin (приходите) – gəlin (невеста). 
Слова да – bəli, hə; нет – xeyr, yox; не – deyil
В азербайджанском языке при утверждении или отрицании мысли употребляются слова bəli // hə - да, yox // xeyr - нет , deyil – не. 
Слова bəli // hə (да) обозначают утверждение, согласие. Эти слова синонимы и заменяют другдруга. Соответствуют в русском языке слову «да». 
В литературном языке чаще употребляется слово bəli. 
Например: 
Sən həkimsən? – Bəli, mən həkiməm. 
Ты врач? – Да, я врач. 
Bu, məktəbdir? – Bəli, bu məktəbdir. 
Это школа? – Да, это школа. 
Bura xəstəxanadir? – Bəli, bu xəstəxanadir. 
Это больница? – Да , это больница
Слова- синонимы yox, xeyr (нет) тоже заменяют друг друга, обозначают отрицание. Соответствуют в русском языке слову «нет». В литературном языке чаще употребляется слово xeyr. 
Например: 
Sən həkimsən? - Xeyr, mən mühəndisəm. 
Ты врач? - Нет, я инженер. 
Bu, məktəbdir? – Xeyr , bu universitetdir. 
Это школа? –Нет, это университет. 
Bura xəstəxanadir? – Xeyr ,bura məktəbdir. 
Это больница? – Нет, это школа. 
Слова bəli // hə, yox // xeyr заменяют всё предложение и больше употребляются отдельно. 
Отрицательная форма именного сказуемого
Эта форма именного сказуемого образуется при помощи отрицательного слова deyil или deyildir, означающего « не есть», « не является». 
Bu, Əli deyil, bu, Akifdir. 
Это не Али, а Акиф. 
Əhməd mühəndis deyil, o, müəllimdir. 
Ахмед не инженер, он учитель. 
Tofiq sürücü deyil, o, dərzidir. 
Тофик не водитель, он портной. 
Bu, sərçə deyil, o, ördəkdir. 
Это не воробей, это утка. 
В сочетании с именными частями речи отрицательное слово deyil употребляется как именное сказуемое. Оно тоже спрягается и принимает аффиксы 1- го, 2- го, 3- го лица единственного и множественного числа. Личные аффиксы при спряжении слова deyil – те же, что и при спряжении именных частей речи. 
Mən bələdçi deyiləm. 
Sən bələdçi deyilsən. 
O, bələdçi deyil. 
Biz bələdçi deyilik. 
Siz bələçi deyilsiniz. 
Onlar bələdçi deyillər. 
Вопросительный аффикс: - mı, - mi, - mu, - mü. 
В азербайджанском языке вопрос выражается либо при помощи самостоятельных вопросительных слов, либо же передаётся вопросительной интонацией. 
Bu kimdir? Кто это?

Bu nədir? Что это?

Bu, Asimdir? Это Асим?

Samir nə tikir? Что шьёт Самир?

Для выражения вопроса широко используется так же четырёхвариантный аффикс - mı, - mi, - mu, - mü, который соответствует русской вопросительной частице ли:

Bu, sərçədirmi? Воробей ли это?

Bu, ördəkdirmi? Утка ли это?

Выбор одного из вариантов аффикса - mı, - mi, - mu, - mü зависит от гласного предшествующего слога. 
Tək ağac
Altay babası ilə qonşu kəndə gedirdi. Onların yolu meşədən keçirdi. Ağacların sərin kölgəsi ilə getmək adama xoş gəlirdi. 

Hava hələ qızmamışdı. Ağacların arasından keçdikçə Altayın üzünə yaşıl yarpaqlardan şeh çilənirdi. Onun ayaqları da şehdan islanmışdı. 

Bir qədər getdikdən sonra ağaclar seyrəlməyə başladı. Qabaqda böyük bir tala göründü. Onlar tələsirdilər. Ona görə talanın içindən keçən kəsə yol ilə gedirdilər. Talanın lap ortasında tək ağac bitmişdi. Onlar ağaca çatanda Altay dayanıb, ətrafa göz gəzdirdi. Burada ot solmuş, tək ağacin yarpaqları da saralmışdı. 

Altay babasının ətəyindən tutub dartdı. 

- Baba, ay baba, bir bax, payız buraya nə tez gəlib, oraya isə hələ gedib çatmayıb. 

Babası bir yaşıl meşəyə, bir də yarpaqları saralmış tək ağaca baxıb dedi:
- Meşənin ağacları bir- birinə həyan olur, bir- birini küləkdən, doludan qoruyur. Bu ağac isə küləyə, yağışa təkcə sinə gərib. Onun heç yerdən köməyi yoxdur. Ona görə də payız ona belə tez təsir edib. 
Упражнение. Прочитайте, переведите текст и ответьте на вопросы:

1. Altay babası ilə hara gedirdi?

2. Onların yolu haradan keçirdi?

3. Adama nə xoş gəlirdi?

4. Qabaqda nə görünürdü?

5. Onlar nəyə görə talanın içindən keçən kəsə yol ilə gedirdilər?

6. Talanın lap ortasında nə bitmişdi?

7. Altay babasının ətəyindən tutub nə dedi?. 
8. Babası tək ağaca baxıb nə dedi?

Ələviyyə Babayeva. 
İki dost. 
Tural:- Salam, Fərid. 
Fərid:- Salam, Tural, necəsən?

Tural:- Mən yaxşıyam, sən necəsən?

Fərid:- Məndə yaxşıyam. Səni görməyimə çox şadam. 
Tural:- Məndə səni görməyimə çox şadam. 
Fərid: - Tanış ol, bu mənim qardaşımdır. Onun adı Elçindir. 
Tural:- Salam, mənim adım Turaldır. Mən Fəridin dostuyam. 
Elçin: - Sizinlə tanış olmağıma çox şadam. 
Tural: - Elçin, siz məktəblisinizmi?

Elçin: - Xeyr, mən məktəbli deyiləm? Mən tələbəyəm, universitetdə oxuyuram. 
Tural: - Bu nə kitabdır? Dərslikdirmi?

Elçin: - Xeyir, bu dərslik deyil, bu, şəkil albomudur. 
Tural: - Baxmaq olarmı?

Elçin: - Bəli, əlbəttə, olar. Buyur bax. 
Tural:- Elçin, bu, kimdir? Nə gözəl və yaraşıqlı qızdır. 
Fərid: - Bu gözəl qız mənin bacımdır. 
Tural: - O, tələbədirmi?

Fərid: - Xeyir, o, tələbə deyil, məktəblidir. 
Tural: - Nə gözəl mənzərədir. Bura haradır?Bura Şuşadırmı?

Elçin: - Xeyir, bura Şuşa deyil. Bura Gəncədir. 
Tural: - Gəncə gözəl şəhərdir. 
Elçin: - Bəli, Gəncə gözəl və qədim şəhərdir. 
Tural: - Sağ olun. 
Fərid: - Sağ ol. 
Elçin: - Hələlik. 
______________________________________________________
Комментарии к диалогу. . 
Fərid - in dost- u - - in, - ın, - un, - ün – аффикс родительного падежа: kitab- ın üzü, ütü- n- ün altı, un- un torvası. 
Əlbətdə - модальное слово. ____________________________________________________
Упражнение. Вместо точек вставьте пропущенные гласные и переведите. 
Sürücüy. . . m; sürücüs. . . n; sürücüd. . . r; sürücüy
. . . k; sürücüs. . . n. . . z; sürücüd. . . rl. . . r; şəhərkiy. . . m; şəhərlis. . . n; şəhərlid. . . r; şəhərliy. . . k; şəhərlis. . . n; şəhərlid. . . rl. . . r. 

Упражнение. Допишите аффиксы. 
1. Bu, səhv deyil. . . 2. Mən tələbə deyil. . . 3. Sən xəstə deyil. . . 4. O, məktəbli dey. . . 5. Biz həkim deyil. . . 6. Siz məktəbli deyil. . . 7. Onlar burada deyil. . . 8. Otaq işıqlı deyil. . . 9. Onlar evdə deyil. . . 10. Sən xəstə deyil. . . 11. Siz söhbətcil deyil. . . 12. Qız tarixi abidə. . . 13. Onlar idmançı deyil. . . 14. Bu bina hündür deyil. . . 15. Mən səndən üç yaş balaca. . . 16. Kim yox. . . ? 17. Bu şəhər çox gözəl. . . 18. Onlar həyətdə. . . 
Упражнение. Добавьте аффиксы сказуемости. 
1. Bu, səhv deyil. . . 2. Mən tələbə deyil. . . 3. Sən xəstə deyil. . . 4. O, məktəbli dey. . . 5. Biz həkim deyil. . . 6. Siz məktəbli deyil. . . 7. Onlar burada deyil. . . 8. Otaq işıqlı deyil. . . 9. Onlar evdə deyil. . . 10. Sən xəstə deyil. . . 11. Siz bələdçi deyil. . . 12. Qız qalası tarixi abidə. . . 13. Onlar idmançı deyil. . . 14. Bu bina hündür deyil. . . 15. Mən səndən üç yaş balaca. . . 16. Kim yox. . . ? 17. Bu şəhər çox qözəl. . . 18. Onlar həyətdə. . . 
Упражнение. Переведите на азербайджанский язык. 
Ты не учитель, он не учитель, вы не врачи, я не студент, они не молодые, эта не тетрадь, это не море, это не село, эта комната – небольшая, эта книга – неинтересная, этот поэт – немолодой. 
Упражнение: Образуйте вопросительные предложения от следующих повествовательных предложений при помощи аффикса - mı, - mi, - mu, - mü:

Zəminə bələdçidir. Sərçə quşdur. Fərid tələbədir. 
Fəridə dərzidir. 
Упражнение: Переведите на азербайджанский язык сочетания существительных с прилагательными:

Здоровый мужчина, здоровые женщины, здоровая женщина, здоровые мужчины, умный мальчик, старательный инженер, старательная девушка, старательные инженеры, старательные девушки. 
Упражнение: Проспрягайте в единственном и множественном числе, употребляя соответствующие варианты вопросительного аффикса, следующие существительные: 

azərbaycanlı, mühəndis, toxucu
Диалог. 
- Bu, hekayədir? - Это рассказ?

- Xeyr, bu, hekayə deyil. 
- Нет, это не рассказ. 
- Bu kitab sənindir?
- Эта книга твоя?

- Yox, bu kitab mənim deyil. 
- Нет, эта не моя книга. 
- Bu, kitabdır?
- Это книга?

- Xeyr, bu,dəftərdir. 
- Нет, это тетрадь. 
- Bu gün hava sərindir?
- Сегодня погода прохладная?
- Bəli, bu gün hava sərindir. 
- Да, сегодня погода прохладная. 
- Bu otaq sənindir?
- Эта комната твоя?

- Yox, otaq mənim deyil. 
- Нет, комната не моя. 
- Bura kitabxanadır?
- Здесь библиотека?

- Yox, bura kitabxana deyil, 
- Нет, здесь не библиотека,

bura məhkəmədir. 
здесь суд. 
- O sənin bacındır?
- Она твоя сестра?

- Xeyr, o Əhmədin bacısıdır. 
- Нет, она сестра Ахмеда. 
- Bura məktəbdir?
- Здесь школа?

- Yox, bura məktəb deyil, 
- Нет, здесь не школа, 

- bura baxcadır. 
- Здесь детский сад. 
Новые выражения:

Sabahınız xeyir 
Доброе утро

Günortanız xeyir 
Добрый день

Axşamınız xeyir 
Добрый вечер

Gecəniz xeyirə qalsın 
Спокойной ночи

Təşəkkür edirəm
Благодарю

Çox sağ olun
Большое спасибо

Minnətdaram
Благодарю

Zəhmət olmasa 
пожалуйста (будьте любезны, 
если не составит труда и т. д. )

Bağışlayın
извините

________________________________________________
Словарь – Lüğət

Qonşu - сосед 
tək - одинокий 
Yol - дорога 
islanmaq - промокнуть

meşə - лес 
Bir qədər - немного 

keçmək - проходить 
seyrəlmək - становиться редким

sərin - прохлада 
başlamaq - начинать

kölgə - тень 
Qabaqda – впереди

hələ - пока 
tala - поляна

hava - воздух 
görünmək - виднеться

qızmaq - нагреваться 
tələsmək - торопиться

ara - между 
iç - нутро

yaşıl - зеленый 
kəsə - (здесь) короткий

yarpaqlar - листья 
lap - очень

şeh - роса 
orta - середина

çilənmək - опрыскиваться 
bitmək - расти 
ot - трава

çatmaq - дойти 
solmaq - увядать

dayanmaq остановиться 
saralmaq - желтеть

ətraf - сторона 
tez - быстро

göz 
gəzdirmək - осматривать

ətək - подол 
bir- birinə - друг другу 

tutmaq- схватиться 
hayan - защита

dartmaq - тянуть 
külək - ветер

payız - осень 
dolu - град

qorumaq - беречь 
yağış - дождь

təkcə - одинокий 
sinə - грудь

kömək - помощь 
tə`sir - влияние 

Səni körməyimə çox şadam - рад тебя видеть

Tanış olmağıma çox şadam - рад знакомству

Dərslik - учебник

Baxmaq olar - можно посмотреть

əlbətdə - конечно

mənim - мой

yaraşıqlı - красивая, изящная

mənzərə - пейзаж, вид

qədim - древний

və - и
________________________________________________
Прочитайте стихотворение. 
Bala dadı, Bala şirin, 

Bal dadı – baladadı. 
Kim qatıb bala şirin?

Nə balda. Nə şəkərdə,
Can hər şeydən şirindir. 
Heç olmaz bala dadı. 
Candan da bala şirin. 
Пословицы и поговорки. 
Gözəl gözəl deyil, könül sevən gözəldir. 
Не та красива, что красавица, а та, что до смерти понравится. 
Урок 5
Грамматические темы:
1. Закон гармонии. Сингармонизм. 
2. Аффиксы принадлежности. 
3. Слова var (vardır), yoxdur. 
Закон гармонии. Сингармонизм. 
Уподобление однородных по определенным признакам звуков в слове называется законом гармонии. 
Закон гармонии имеет два вида:

1. Гармония гласных. 
2. Гармония согласных. 

Гармония гласных имеет две разновидности:

Уподобление мягких гласных мягким, твердых гласных твердым - небная гармония, уподобление гласных a, ı, o, u друг другу и гласных ə, e, i,ü, ö друг другу. Например: 

а) ağac, aşıq, qulaq, odun, otaq, yaxşılıq, bahar, payız, yazıçı;

б) ərik, əlcək, əkin, yemiş, gözəl, günəş, əziz, içmək, dəmirçi, üzük, ördək. 

Уподобление губных гласных губным, негубных негубным - губная гармония, уподобление гласных o, u, ö, ü друг другу и гласных a, ə, e, ı, i - друг другу. Например:

а) odun, üzük, öküz, bulud. 
б) açıq, bağlı, əkin, kitab, işıq, yeşik. 

Гармония согласных есть уподобление глухих согласных глухим, звонких согласных звонким. Это явление наблюдается на границе между последним согласным звуком слова и первым согласным звуком аффикса. Например: kəskin, küskün, satqın, gərgin, vurğu, vergi, durğun. . . . . . . 
В азербайджанских словах заднего ряда употребляются q, ğ; в словах с гласными переднего ряда употребляются k, g; с. В заимствованных словах это правило может нарушаться. 
В конце слова, при присоединении аффикса с гласным в начале, глухие согласные (если они оказываются между двумя гласными) озвончаются. Например: к переходит в у: kəklik - kəkliyi, gəzmək - gəzməyə; q переходит в ğ: danışıq - danışığı, oxumaq - oxumağa. 
Звонкие согласные на конце слова в речи никогда не оглушаются: iz, güc, qaraj, od. 
Аффиксы принадлежности. 
1. Для обозначения принадлежности предмета кому или чему- либо используются специальные аффиксы. 
Лицо, которому принадлежит предмет, обозначается личными местоимениями, а предмет, принадлежащий тому или иному лицу – именами существительными. При этом личные местоимения принимают аффикс родительного падежа - im для 1- го лица, - in для 2- го лица, - un/- ın для 3- го лица; существительные – аффиксы принадлежности:

Mənim anam
моя мать 
Sənin anan
твоя мать

Onun anasi
его/ее мать

Bizim anamız
наша мать
 

Sizin ananız
ваша мать

Onlarin anası
их мать

Mənim sözüm
моё слово

Sənin sözün
твоё слово

Onun sözü
его/ее слово

Bizim sözümüz
наше слово

Sizin sözünüz
ваше слово

Onlarin sözü
их слово

Mənim qonşum
мой сосед

Sənin gonşun
твой сосед

Onun qonşusu
его сосед

Bizim qonşumuz
наш сосед

Sizin qonşunuz
ваш сосед

Onların qonşusu
их сосед

Mənim dəftərim
моя тетрадь

Sənin dəftərin
твоя тетрадь

Onun dəftəri
его/ее тетрадь

Bizim dəftərimiz
наша тетрадь

Sizin dəftəriniz
ваша тетрадь

Onların dəftəri
их тетрадь

Mənim ütüm
мой утюг

Sənin ütün
твой утюг
Onun ütüsü
его утюг
Bizim ütümüz
наш утюг
Sizin ütünüz
ваш утюг
Onların ütüsü
их утюг
______________________________________________________
Примечание: В 3- ем лице ед. числа ütü- s- ü - s- – это соединительный звук (он вставляется в том случае, если слово оканчивается на гласную). В 1 и 2 лице ед. числа в этом случае гласная в суффиксе выпадает: ütü + üm = ütüm, 
ütü +ün = ütün. 
______________________________________________________
Варианты аффиксов принадлежности для существительных, оканчивающихся на согласные:

Ед. ч. 

Мн. ч. 
1- е л. –ım/- im/- um/- üm - ımız/- imiz/umuz/- ümüz

2- е л. –ın/- in/un/- ün - ınız/- iniz/- unuz/- ünüz

3- е л. – ı/- i/- u/- ü - ı/- i/- u/- ü

Варианты аффиксов принадлежности для существительных, оканчивающихся на гласные:

Ед. ч. 

Мн. ч. 
1- е л. – m
 
- mız, - miz, - muz, - müz
2- е л. – n

- nız, - niz, - nuz, - nüz
3- е л. –sı, - si, - su, - sü. 
- sı, - si, - su, - sü
Поскольку эти аффиксы указывают на принадлежность существительного тому или другому лицу, наличие личных местоимений в родительном падеже не обязательно; например, слово qardaşim и без местоимения mənim означает «мой брат»

Если существительное берется во множественном числе, то аффиксы принадлежности ставятся после аффикса –lar/- lər:

Mənim dostlarım мои друзья

Sənin dostların твои друзья

Onun dostları его/ ее друзья

Mənim sözlərim мои слова

Sənin sözlərin твои слова

Onun sözləri его/ее слова

Bizim dostlarımız наши друзья

Sizin dostlarınız ваши друзья

Onların dostları их друзья

Bizim sözlərimiz наши слова

Sizin sözləriniz ваши слова

Onlarin sözləri их слова

Личные местоимения в родительном падеже согласуются со следующими за ними существительными в лице как в единственном, так и во множественном числе:

Sənin dostun sizin dostunuz

Sənin kitabın sizin kitabınız

Sənin sözün sizin sözünüz

Sənin sözlərin sizin sözləriniz

Для существительных с аффиксами принадлежности, как и для других существительных, характерно личное спряжение. Аффиксы лица следуют за аффиксами принадлежности:

Mən sənin qardaşınam. 
Я твой брат. 
Mən onun qardaşıyam
. 
Я его/её брат. 
Mən sizin qardaşınızam. 
Я ваш брат. 
Mən onların qardaşıyam. 
Я их брат. 
Sən mənim dostumsan. 
Ты мой друг. 
Sən onun dostusan. 
Ты его/её друг. 
Sən bizim dostumuzsan. 
Ты наш друг. 
Sən onların dostusan. 
Ты их друг. 
Biz sənin qardaşınıq. 
Мы твои братья. 
Biz onun qardaşıyıq. 
Мы его/её братья. 
Siz mənim dostumsunuz. 
Вы мой друг. 
Siz onların dostusunuz. 
Вы их друг. 
Употребление личных местоимений как в именительном 
(mən, sən, o, biz, siz,onlar), так и в родительном падежах (mənim,sənin,onun,bizim, sizin,onların) в подобных случаях не обязательно. 
Слово var(dır)

В азербайджанском языке var(dır) /выражает или утверждает существование того или иного понятия и выступает в функции сказуемого. Слово var(dır) соответствует русским словам есть, имеется, которые в некоторых случаях опускается. 
Mənim kitabım var. 
У меня (есть)книга. 
Stolun üstündə çay var. 
На столе(есть) чай. 
Məndə kitab var – Mənim kitabım var. Оба предложения выражают принадлежность предмета. Предложение Məndə kitab var – это значит, что у меня имеется книга, она может быть моей собственностью или нет. Я просто утверждаю, что она имеется в моем распоряжении. Поэтому мы не можем сказать так о своих родственниках: *Məndə bacı(qardaş, ana, ata,ər. . . . ) var. «У меня есть брат» переводится как Menim qardaşım var. То же самое относится к таким предметам принадлежности, как квартира, дом, дача и пр. 
Слово yoxdur выражает отрицание, выступает в роли сказуемого и соответствует русским словам нет, не имеется. 
Arifin qırmızı qələmi yoxdur. 
У Арифа нет красной ручки. 
Nizavi Gəncəvi
Azərbaycan xalqının dahi şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 1141- ci ildə qəlim Gəncə şəhərində anadan olmuş, orada yaşamış, 1209- cu ildə həmin şəhərdə vəfat etmişdir. 
Böyük şairin məqbərəsi Gəncə şəhərindədir. 
Nizami dünya ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən biridir. Onun poeziyası səkkiz yüz ildir ki, oxunur və sevilir. 
Nizami beş böyük poema yaratmışdır. Həmin poemalar bunlardır: “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə”. Bunlar birlikdə “Xəmsə” adlanır. 
Nizamidən sonra gələn sənətkarların çoxu özlərini Nizaminin şagirdi hesab etmişlər. Nizaminin əsərləri Azərbaycan, rus, Ukrayna, özbək, türkmən, gürcü, habelə ingilis, alman və s. dillərdə dəfələrlə çap olunmuşdur. Dünyanın ən böyük kitabxanalarında “Xəmsə”nin əlyazmaları saxlanır. 
Bakıda, Gəncədə Nizamiyə böyük abidə qoyulmuşdur. Ölkəmizdəki bir çox küçələrə, meydanlara, institutlara, muzeylərə, məktəblərə Nizaminin adı verilmişdir. 
[image: image3.jpg]
Комментарии к тексту:

Etmişdir: - miş – аффикс прошедшего результативно- повествовательного времени, обозначает законченность действия, передаваемого в повествовательном плане. 

Nizamidən: - dən – аффикс исходного падежа, обозначает действие, направленное в сторону от предмета. 
gələn: - ən – аффикс причастия настоящего времени, обозначает признак предмета. 
[image: image4.jpg]
______________________________________________________
Ответьте на вопросы:

1. Nizami Cəncəvi kimdir?
2. Nizami hansı dövrdə yaşamışdır? Neçənci ildə və harada anadan olmüş, neçənci ildə vəfat etmişdir?
3. Nizaminin məqbərəsi haradadır? Siz həmin məqbərə haqqında nə bilirsiniz?
4. Nizami hansı əsərləri ilə şöhrət qazanmışdır? Onun poemaları birlikdə necə adlanır?

5. Nizaminin əsərləri hansı dillərdə nəşr olunmuşdur? Nizamiyə haralarda abidələr qoyulmuşdur?
Упражнение. Переведите текст. 

Kərpickəsən qoca

Keçmiş zamanlarda Şam şəhərində bir qoca kişi yaşayırdı. O, kərpic kəsər, bununla da gündəlik çörək pulunu qazanardı. Bir gün qoca yenə də kərpic kəsirdi. Bu zaman onun yanına bir cavan oğlan gəldi. Qocaya salam verib dedi:

- Ey qoca, nə üçün bu qədər zəhmət çəkirsən? Bu ağır iş qoca işi deyildir. Özünə başqa bir iş tap. Heç kim səndən bir tikə çörək əsirgəməz. 
Qoca kişi cavan oğlana cavab verdi:
- Oğlum, mən bu sənəti ona görə öyrənmişəm ki, heç kimdən çörək pulu istəməyim. Öz əməyim ilə dolanım. Əlimin zəhməti ilə gözüm tox, könlüm şad olsun. 
Bu sözləri eşidib cavan oğlan çox utandı və qocadan üzr istədi. 
Упражнение. Образуйте формы принадлежности всех лиц в единственном и во множественном числах от существительных
Ata, ana, quzu, ütü, yurd, vətən

Упражнение. Поставьте вместо точек соответствующие личные местоимения в родительном падеже:

…qızım; . . . qızımız;. . . qızın;. . . qızınız;. . . qızı. . . qızları

Упражнение. Переведите сочетания существительных с другими частями речи:

Bir oğlan 
 qözəl dost yaxşı dostlar

Bir qız
 
 qözəl qadın yaxşı qadınlar

Bir bina 
 qözəl kənd yaxşı kəndlər

Sizin eviniz
 bizim dostumuz sizin evləriniz

Sizin məktəbiniz bizim anamız bizim məktəblərimiz

Sizin kəndiniz bizim binamız bizim kəndlərimiz

Упражнение. Переведите на азербайджанский язык следующие предложения. 
1. Наша школа красивая. 2. Ваше здание высокое. 3. Их друзья – хорошие друзья. 4. Наш сад – хороший сад. 5. Ваша республика – богатая. 
Упражнение. Проспрягайте:
Mənim ailəm var. Mənim ailəm yoxdur. 
2. Переведите следующие предложения. 
Mənim iki qardaşım var. Sizin maraqlı kitabınız var. Bizim yaxşı mənzilimiz var. Mənim anam yoxdur, atam var. Əhmədin anası deyil, atası var. 
Упражнение. Переведите на русский язык. 
1. Onun çox az vaxtı var. Sənin yaxşı dostların və gözəl ailən var. Onun pişiyi var. Bizim üç otaqlı mənzilimiz var. Sizin çox mehriban ailəniz var. Mənim çox qohumum var. Bu ölkədə çoxlu dağ və göl var. 
2. Mənim on yaşım var. Sənin on beş yaşın var. Onun on səkkiz yaşı var. 
Bizim iyirmi yaşımız var. Sizin iyirmi beş yaşınız var. Onların otuz yaşı var. 
3. Mənim kitabım yoxdur. Sənin dəftərin yoxdur. Onun qələmi yoxdur. 
Bizim kitabımız yoxdur. Sizin dəftəriniz yoxdur. Onların qələmi yoxdur. 
Упражнение. Переведите на азербайджанский язык. 
У нее две дочери. У Фуада две сестры. У вас красивые часы. У нее темные волосы и голубые глаза. . 
Упражнение. Проспрягайте предложения по лицам. 
Məndə kitab var. Məndə xəritə var. 
Məndə rəf yoxdur. Məndə alma yoxdur. 
Məndə nar var. Məndə üzük var. 
Məndə palto yoxdur. Məndə armud yoxdur. 
Упражнение. Прочитайте диалоги. 
- Məndə təzə fincan var. Bəs, səndə?

- Bəli, məndə də təzə fincan var. 
- Məndə gözəl naxışlı boşqab var. Bəs, səndə?

- Xeyr, məndə gözəl naxışlı boşqab yoxdur. 
- Sizdə kitab rəfi var?

- Bəli, bizdə kitab rəfi yoxdur. 
- Sizdə qab- qacaq şkafı var. 
- Bəli, bizdə qab- qacaq şkafı var. 
Упражнение. Прочитайте и переведите диалоги. 
- Səndə kitab var? - Bəli, məndə kitab var. 
- Səndə karandaş var? - Xeyr, məndə karandaş yoxdur. 
- Sizdə saat var? - Bəli, bizdə saat var. 
- Sənin qardaşın var? - Bəli, mənim qardaşım var?

- Sənin bacın var? - Xeyr, mənim bacım yoxdur. 
- Sənin xalan var? - Xeyr, mənin xalam yoxdur. 
- Sənin bibin var? - Bəli, mənim bibim var. 
- Sənin dayın var? - Xeyr, mənim dayım yoxdur. 
- Sənin əmin var? - Bəli, mənim əmim var

Упражнение. Переведите. 

Mənim ailəm. 

Mənim adım Mahirdir. Mən universitetdə oxuyuram. Bizim ailəmiz böyükdür: atam, anam, babam, nənəm, bacılarım, qardaşım və mən. Atamın adı Məhəmməddir. O, tikintidə mühəndis işləyir. Anamın adı Fatimədir. O, isə məktəbdə müəllimə işləyir. Babam və nənəm təgaüdçüdürlər. Babam bağda gül- çiçək əkir, nənəm isə corab toxuyur. Böyük baçımın adı Lalədir. O xarici dillər universitetində oxuyur. Balaça baçım Dilbər isə tibb universitetində oxuyur. Qardaşım Tural isə hələ balacadır. O, məktəbdə oxuyur. 

Bizim dostlarımız tez- tez bizə qonaq gəlirlər. Biz söhbət edirik. Babam maraqlı əhvalatlar söyləyir. Biz maraglı kitablar oxuyurug. 

Mənim çox mehriban və xoşbəxt ailəm var. 
Ответьте на вопросы:

1. Mənim adım nədir?. 
2. Mən harada oxuyuram? 
3. Bizim ailəmiz necədir? . 

4. Atamın adı nədir?

5. Atam harada işləyir?
6. Anamın adı nədir?

7. Anam harada işləyir?

8. Babam və nənəm nə əkirlər?
9. Böyük baçım harada oxuyur?

10. Balaça baçım Dilbər harada oxuyur?

11. Qardaşım Tural harada oxuyur?
Словарь- Lüğət

Dahi şair - гениальный поэт “Yeddi gözəl” – «Семь красавиц»

Mütəfəkkir - мыслитель “İsgəndərnamə”- «Искендернаме»

Qədim - древний dəfələrlə - неоднократно

Məqbərə - мавзолей əlyazması – рукопись

“Xəmsə” – «Пятерица» abidə - памятник

“Sirlər xəzinəsi” – “Сокровищница тайн”
isə - а toxuyur - вяжет 
Tikinti- стройка bacı - сестра

Mühəndis- инженер qardaş - брат

Müəllimə - учительница xarici dillər – иностранные языки 
işləyir - работает Dilbər – ж. имя 
baba- дедушка tibb universiteti – мед. университет 
nənə- бабушка balaca- маленький 
bağ- сад tez- tez - часто 
gül- çiçək- цветы qonaq - гость

əkirlər - сажают gəlirlər - приходят

corab - носки söhbət edirik - разговариваем

əhvalat – истории söyləyir – рассказывает

Прочитайте стихотворение. 
Vətən. 
Çöllərindir şən,
Bağdır, əkindır, 

Hər yerin gülşən. 
Hər bir bucağın. 
Sən nə gözəlsən, 
Qızıl təkindir

Ey ana Vətən. 
Sənin torpağın. 
Qəlbim, canımsan,

Ey ana yurdum!

Isti qoynunda

Şən yuva qurdum. 

A. Şaiq

Пословицы и поговорки. 
Ana ürəyi – dağ çiçəyi. 
Урок 6. 
Грамматические темы:
1. Склонение имени существительного. 
2. Именительный падеж. 
3. Родительный падеж. 
Склонение имени существительного
В современном азербайджанском языке имеется шесть падежей. Аффиксы и вопросы падежей существительного нижеследующие:

Adlıq hal - именительный падеж – kim? nə? hara? - кто? что?

Yiyelik hal - родительный падеж – ın- 4(- nın- 4)- kimin?nəyin?haranın? - кого? чего?

Yönlük hal - дательный падеж - a- 2 (- ya- 2)- kimə?nəyə? haraya? - кому? чему?

Təsirlik hal - винительный падеж - ı- 4 (- nı- 4)- kimi? nəyi? haranı? кого? что?

Yerlik hal - местный падеж - da- 2 – kimdə? nədə? harada? - у кого? у чего? где?

Çıxışlıq hal - исходный падеж - dan- 2 – kimdən? nədən? haradan? - от кого? от чего? откуда?

Например:

Ad. (им. пад. ) məktəb школа kitab книга
Yiy. (род. пад. ) məktəb- in школы kitab- ın книги

Yön. (дат. пад. ) məktəb- ə школе kitab- a книге 
Təş. (вин. пад. ) məktəb- i школу kitab- ı книгу 
Yer. (мест. п. ) məktəb- də в школе kitab- da в книге

Çıx. (исход. п. ) məktəbdən из школы kitab- dan из книги 
Ad. (им. пад. ) pəncərə окно

Yiy. (род. пад. ) pəncərə- nin окна

Yön. (д. пад. ) pəncərə- yə окну

Təş. (в. пад. ) pəncərə- ni окно

Yer. (м. п) pəncərə- də в окне

Çıx. (исх. п. ) pəncərə- dən из окна 
Именительный падеж
Именительный падеж не имеет специального падежного аффикса. Отвечает на вопросы кim? nə? hara? В предложениях обычно выполняет функции подлежащего. 
Например:

Əli bizim qonşudur – Али наш сосед. 
Kitab stolun üstündədir- Книга на столе. 
İmtahan saad doqquzda başladı – Экзамен начался в девять часов. 
Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır – Баку столица Азербайджана. 
. 
Родительный падеж. 
Родительный падеж обозначает лицо или предмет, которому принадлежит что – либо. Другими словами, родительный падеж выражает отношение между двумя существительными, из которых второе является принадлежностью первого. Первый компонент такого словосочетания принимает аффикс родительного падежа и отвечает на вопросы 

kimin? nəyin? haranın? (чей? чья ? чьё? чьи? кого? чего?). 
Например:

Evin damı qırla örtülüb – Крыша дома покрыта иром. 
Məktəbin direktoru bizim qonşumuzdur – Директор школы – наш сосед. 
Для образования родительного падежа используются аффиксы 
- ın, - in, - un, - ün. 
Kitab- ın cildi – Переплет книги. 
Qəzet- in səhifəsi – Страница газеты. 
Quş- un yuvası –Гнездо птицы. 
Qöz- ün rəngi – Цвет глаза. 
Если слова заканчиваются на гласные, то перед аффиксами родительного падежа ставится согласный n. 
Например:

Ana- n- ın səsi – голос матери. 
Tələbə- n- in biliyi – знание студента. 
Quzu- n- un ayaqları – ноги ягнёнка. 
Существительное, стоящее в родительном падеже, является определением к другому существительному, которое, как определяемое слово, всегда следует за существительным в названном падеже: 

Məktəbin binası. – Здание школы. 
Azadın qonşusu. – Сосед Азада. 
При наличии определения, выраженного существительным в родительном падеже, определяемое существительное употребляется с одним из вариантов аффикса принадлежности 3- го лица –ı,- i, - u,- ü,- si,- si,- su,- sü. 
Личные местоимения первого лица единственного числа mən (я) и множественного числа biz (мы) в родительном падеже принимают аффикс – im: mən- im (мой, моя, мое, мои),biz- im (наш, наша, наше, наши). 
Двухсложные слова, заканчивающиеся на q и k в родительном падеже имеют соответственно ğ и y. 
Например:

papaq – papağın

köynək - köynəyin

В азербайджанском языке существует другой вид определительных словосочетаний, в которых существительные – определения употребляются и без аффикса. Безаффиксная форма существительного обозначает неопределенность или родовое понятие
Məktəbin direktoru Директор школы (конкретной)
Məktəb direktoru школьный директор (как должность, специальность)

Univesitetin binası Здание университета (конкретного) 
Universitet binası университетское здание (вид постройки)

MOLLA PƏNAH VAQİF

Molla Pənah Vaqif 1717- ci ildə Qazax mahalının Qıraq Salahlı kəndində yoxsul bir kəndli ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini molla məktəbində almış, getdikcə məlumatını artırmış, zamanın ən savadlı adamı olmuşdur. Xalq arasında Molla Pənah adı ilə tanınmışdır. 
1759- cu ildə Vaqifin ailəsi Qarabağa, Cavanşir mahalının Tərtərbasar kəndinə köçür. Həmin illərdə o, maddi cəhətdən əziyyət çəkirdi. Vaqifin müəllimlik məharəti, şairlik istedadı haqqında nər yerdə söhbət gedir. Onun yazdığı şerlər əldən- ələ gəzməyə başlayır. 
Şairin şöhrətini eşidən Qarabağ xanı İbrahim xan onu saraya aparır. Yeni xarici işlər vəziri təyin edir. Şair ömrünün sonuna qədər sarayda yaşayıb yaradır. Qarabağ xanlığı ilə Rusiya arasında ittifaq bağlanmasına çalışır. 
Vaqif xalq ədəbiyyatını gözəl bilirdi. Öz şerlərində ondan çox istifadə edirdi. Şairin “Görmədim”, “Durlar”, “Pəri”, “Bayram oldu” və s. şerləri dillər əzbəridir. 
Ağa Məhəmməd Şah Qacarın 1795- ci ildə Şuşa üzərinə hücumu zamanı Vaqif qalanın müdafiəsində böyük fəaliyyət göstərir. 1797- ci ildə Qacar Qarabağa ikinci yürüşü zamanı Şuşanı tutur və Vaqifi zindana saldırır. Lakin Qacar öldürülür və Vaqif həbsdən azad edilir. Hakimiyyət İbrahim xanın qardaşı oğlu Məhəmməd bəy Cavanşirin əlinə keçir. Vaqif bu zaman sıxıntı keçirir, təqid edilir. 
M. P. Vaqif 1797- ci ildə Qarabağ xanı Məhəmməd bəy Cavanşir tərəfindən öldürülmüşdür. 
Ответьте на вопросы

1. Molla Pənah Vaqif kimdir? O neçənci əsrdə yaşamışdır?

2. Onun məqbərəsi haradadır?

3. Vaqifə haralarda abidə qoyulmuşdur?

4. “Bayram oldu” şerində şair nədən şikaətlənir?

5. Ailənin kasıblığı şerdə hansı zözdərdən məlum olur? 

Qoca bağbanın vəsiyyəti
Səməd kişinin bağında üzüm, əncir, tut, alma, armud, gilas və başqa meyvə ağacları var idi. O, hər il bağdan bol məhsul götürərdi. 
Səməd kişi bərk xəstələnib, yorğan – döşəyə düşdü. O, ömrünün sona yaxınlaşdığını hiss edirdi. Bilirdi ki, ondan sonra oğlu bağa baxmayacaq, ac qalıb, pis yollara düşəcək. Buna görə də oğlunu yanına çağırıb dedi: 
Ay oğul, bağda qızılla dolu bir küp basdırmışam. Ancaq xəstələnəndən sonra huşum başımdan çıxıb, onu gizlətdiyim yeri unutmuşam. Sən küpü axtarıb taparsan. 
Oğlan qızılı tapmaq üçün bağı qazmağa başladı. Heç bir sey tapa bilmədi. 
Aylar keçdi. Qış getdi, yaz gəldi, ağaclar çiçəkləməyə başladı. Bir az sonra meyvələr göründü. Oğlan anladı ki, atası bağda qızıl gizlətməyib, onu işlətmək üçün elə deyib. 
O, həmin gündən tənbəllikdən əl çəkdi və atası kimi gözəl bağban olacağına söz verdi. 
______________________________________________________
Комментарии к тексту. 
götür- ər- di – аффиксы глагола давно прошедшего времени - ər, - ar + di выражают незаконченное, долго продолжающее действие в прошлом, соответствуют русскому «бывало». 
xəstələn- ib - - аффиксы деепричастия - ıb,- ib, ub,- üb обозначает добавочное действие как признак основного действия. 
yaxınlaş- dığ- ını – аффикс причастия прошедшего времени –dıq обозначает признаки предмета. 
baxmayacaq – аффикс - ma, - обозначает отрицание,а аффикс 

- acaq будущее время глагола. 
______________________________________________________
Упражнение: переведите и составьте из этих слов предложения. 
Məktəb, dəftər, ev, stol, jurnal, mənzil, qazet,kitab, vərəq, dost, bacı, insan, yaddaş, qələm, dərnək, müalicə, fənn, tale, pəncərə, şuşə, qanad, avtomobil, paytaxt, tənqid, dostluq. 
Упражнение. Спишите предложения. Подчеркните существительные в именительном падеже. 
1. Koroğlu xalq qəhrəmanıdır. 
2. Kitab bilik mənbəyidir. 
3. İş insanın cövhəridir. 
4. Uzeir Hacıbəyov görkəmli bəstəkardır. 
5. Qarabağ gözəl diyardır. 
6. Gəncə gədim şəhərdir. 
7. Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. 
8. Mehriban balaca qızdır. 
9. Rüstəm ağıllı oğlandır. 
Упражнение. Переведите данные предложения на азербайджанский язык. 
1. Лес красивый. 2. Баку – столица нашей республики. 3. Хлеб – наше богатство. 4. Мой отец – учитель. 5. Моя мать – врач. 6. Погода холодная. 7. Мой старший брат спортсмен. 
Упражнение. Вместо вопросительных слов в скобках поставьте существительные в именительном падеже:

(Kim?) yaxşı oxuyur. (Kim?) hekayə yazır. (Nə?) uçur. (Nə?) maraqlıdır. (Hara?) qözəl kənddir

Упражнение. Вместо точек впишите соответствующий вариант аффикса множественного числа:
Toxucu . . . işləyirlər; O tələbə . . . dil öyrənir. . . ; Mühəndis. . . . zavodda işləyir. . . ; Qız. . . məktub yazır. . . ; Uşaq. . . həyətdə oynayır. . . ; Müəllim. . . rusca bilir. . . 
Упражнение. Вставьте пропущенные аффиксы и переведите на русский язык. 
Ovçu. . . tüfəngi, pələng. . . nəriltisi, meşə. . . havası, ağac. . . budağı, 

küçük. . . zingiltisi, qış. . . soyuğu. 
Упражнение. Вставьте пропущенные окончания и переведите на русский язык. 
Günəş. . . istisi, qum. . . üstü, ağac. . . yarpağı, alma. . . dadı, ceyran. . . əti, şəhər. . . işıqları, kitab. . . üzü, pəncərə. . . qabağı, dəniz. . . sahili, qoyun. . . dərisi, göz. . . giləsi,camaat. . . əgidəsi. 
Упражнение. Переведите на азербайджанский язык. 
Азербайджан – моя Родина. Столица Азербайджана – город Баку. Баку- древний и красивый город. В Баку есть много парков и садов. В Баку много памятников. 
Упражнение. Добавляя соответствующие слова, дополните предложения. 
1. Nizaminin _ _ _ Bakıdadır. 2. Mən Azərbaycan _ _ _ çox sevirəm. 3. Uşaqlar “Azərbaycan” _ _ _ əzbərləyirlər. 4. Bakıda çoxlu _ _ _ 
evlər var. 5. Qardaşlar _ _ _ gedirlər. 6. Müəllim _ _ _ Nəzrindən soruşur. 
Слова : dərs, hündür, şəhər, heykəl, şer, dil. 
Упражнение. Вставьте пропущенные аффиксы и переведите на русский язык. 
Lalə Vaqif… kitabını verdi. İradə kitab. . . vərəqini səliqə ilə yapışdirır. . Məktəb. . . həyəti başdan- başa gül- çiçəkdir. Müəllim Sevinc. . . dəftərini nümunə göstərir. 
Упражнение. Переведите. 
Kitabın rəngi, ailənin evi, atanın saatı, sürücünün adı, otağın stolu, paltarın rəngi, gəminin adı, həkimin otağı, tələbənin çantası, maşınınsürücüsü, qrupun bələdçisi, kitabın adı, Arzunun üzüyü, mənim atamın evi, sizin evinizin pəncərəsi. 
Упражнение. Переведите. 
Ağacların yaşı

Ağac həyatımızın yaraşığıdır. Bəzi ağacların ömrü xeyli uzun, bəzilərininki bir az qısa olur. Ağacın yaşını necə təyin edirlər? Bu, asan işdir. Kəsilmiş ağacın gövdəsinə baxanda onlarla, yüzlərlə halqalar görünür. Bu halqaların hərəsi bir ili göstərir. Gövdədə neçə halqa varsa, ağacın yaşı da o qədərdir. İnsanlar bu yolla öyrənmişlər ki, sərv ağacı dörd min il, palıd ağacı iki min beş yüz il, şabalıd, sidr və küknar ağacı dörd min altı yüz il, cökə ağacı min yüz bir il, şam ağacı beş yüz yetmiş il, ağcaqayın və qovaq ağacları əlli il yaşayır. 
Oduncağı bərk olan ağaclar çox yaşayır. 
Упражнение. Переведите. 
Цвет стены, чашка Мамеда, словарь переводчика, рука мальчика, пальто моего друга, деньги его семьи, деревья нашего сада, дача его тёти, цвет чашки Анара. 
Словарь
dolu – полный

batmaq – погружаться

cuval – большой мешок
 noğul – конфеты

düyü – рис

 şəkər – сахар

yağ – масло

axta zoğal – сущённый кизил 

tükənmək –
 иссякать
mal – здесь: состояние

motal – сыр в бараньей шкуре 
sahibcamal
– красавица

naşükür – неблагодарный
öyünmək –
хвастаться

bəndə - человек

kamal – здесь: ум

dəxi (daha) – уже

Allaha şükür – Слава Богу

əncir- инжир 
yaxınlaşdığını hiss edirdi- чувствовал приближения 
alma- яблоко pis yollara düşəcək - испортится
armud – груша Buna görə - поэтому

gilas - черешня küp – небольшой глиняный кувшин

bol məhsul - много урожая basdırmışam - закопать

bərk xəstələnib – сильно заболев yorğan – döşəyə - постель

Прочитайте стихотворение. 
Bayram oldu
Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim,
Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. 
Düyüylə yağ hamı çoxdan tükənmiş,
Ət heç ələ düşməz, motal da yoxdur. 
Allaha bizmişik naşükür bəndə,
Bir söz desəm dəxi qoymazlar kəndə. 
Xalq batıb noğula, şəkərə, qəndə,
Bizim evdə axta zoğal da yoxdur. 
Bizim bu dünyada nə malımız var,
Nə də evdə sahib- camalımız var. 
Vaqif, öyünmə ki, kamalımız var,

Allaha şükür ki, kamal da yoxdur. 

Molla Pənah Vaqif
Пословицы и поговорки. 
Yazana baxma, yazdığına bax!
Не смотри на пищущего, смотри на написанное им!

Урок 7
Грамматические темы:

1. Глагол. Неопределённая форма глагола. 
2. Повелительное наклонение 2- го лица. 
3. Дательный падеж. 
Глагол. Неопределённая форма глагола. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив) называя действие, не обозначает лицо, число и времени. Отвечает на вопрос что делать? что сделать?

Yazmaq –
писать
gəlmək - приходить

Oxumaq – читать
görmək - видеть

Demək – сказать
vermək – давать. 
Неопределенная форма глагола образуется прибавлением к основе глагола аффикса - maq, –mək. Если основа глагола твердая, прибавляется аффикс - maq, если основа мягкая – аффикс - mək. 
Baxmaq – смотреть
Açmaq – открыть

Qaçmaq – бежать
Yatmaq – спать

Oxumaq – читать
Yazmaq – писать

Аффикс – maq произносится как - max:

Oxumaq – oxumax
Açmaq – açmax

Qaçmaq – qaçmax
Baxmaq – baxmax

Yatmaq- yatmax
Yazmaq – yazmax
Повелительное наклонение 2- го лица ед. числа
Повелительное наклонение выражает приказ, просьбу, повеление, наставление. Корень всех глаголов соответствует форме повелительного наклонения 2- го лица ед. числа:
gəl - иди, приходи, oxu - читай, yaz- пиши, de - скажи, söylə - рассказывай, iç - пей, ye - кушай. 
Для образования отрицательной формы повелительного наклонения глагола к корню прибавляется аффикс отрицания – ma,- mə:

yaz- пиши yazma - не пиши

get –уходи getmə - не уходи

öyrən – изучай öyrənmə - не изучай

qaç – беги qaçma - не бегай

При образовании повелительного наклонения 2- го лица множественного числа к основе глагола с исходом на согласные прибавляется безударный четырехвариантный аффикс –in,- ın,- un,- ün:
yazın - пишите, 

oturun –сядитесь, 

götürün - возьмите. 
Обратите внимание на чередование t- d в двух глаголах: 
et - делай

edin - делайте

get - уходи

gedin - уходите

При конечной гласной основы глагола перед аффиксом 2- го лица множественного числа вставляется соединительный y : 

hazırlayın –приготовьте

oxuyun – читайте

bürüyün – укутывайте 
Дательный падеж
3. Дательный падеж обозначает лицо или предмет, к которому направлено действие. Отвечает на вопросы kimə?(кому?) nəyə?(чему?) haraya?(куда?) и образуется при помощи двухвариантного аффикса - a, - ə, после существительных, оканчивающихся на согласные:
Anam qardaşıma məktub verir. 
Моя мать даёт моему брату письмо. 
Anam kimə məktub verir?

Кому даёт письмо моя мать?

Seymur teatra gedir. 
Seymur hara gedir?

Сеймур идёт в театр. 
Куда идёт Сеймур?

Qızlar məktəbə gedirlər. 
Qızlar hara gedirlər?
Девушки идут в школу. 
Куда идут девушки?

Если существительное оканчивается на гласный, то в дательном падеже перед аффиксом –a, - ə появляется y:

Onlar binaya baxılar. 
 Onlar hara baxırlar?

Они смотрят на здание. 
 Куда они смотрят?

Tələbələr kitabxanaya gedirlər. Студенты идут в библиотеку. 
Tələbələr hara gedirlər? Куда идут студенты?

Дательный падеж при определённых глаголах показывает направление действия и соответствует русскому винительному падежу с предлогами в, на, отвечает на вопросы куда? во что? на что? на кого?

Глаголы, требующие дательного падежа:
Baxmaq (смотреть), minmək(садиться),qoymaq(положить),aparmaq (уносить), daşımaq (носить), qayıtmaq(возвращаться), getmək(уходить), gəlmək (приходить), qəbul etmək (принимать), ümid etmək (надеяться)

Qaytarmaq (kimə?) –возвращать (кому?)
Etibar etmək (kimə?)- доверять (кому?)
Azərbaycan dili

Hər xalqın, hər millətin dili onun ana dili adlanır. Çünki bu dil dünyaya gəldiyi ilk gündən insanın canına, qanına, beyninə və ürəyinə ana südü, ana laylası ilə daxil olur. Ona görə də təsadüfi deyildir ki, uşaqların dil açarkən dediyi ilk söz ana sözüdür. Ana dili həm də vətənin rəmzidir. Azərbaycan dilinin çoxəsirlik tarixi var. Ozan- aşıqlar ədəbiyyatımızın möhtəşəm abidələri “ Kitabi- Dədə Qorqud”, “ Koroğlu” eposlarını bu dildə qoşmuş, Həsənoğlu, Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, Füzuli, Vidadi, Vaqif, M. F. Axundov, Sabir, S. Vurğun, Şəhriyar kimi qüdrətli sənətkarlar dünya xəzinəsinə töhfə olan söz incilərini bu dildə yaratmışlar. 
Azərbaycan dili hələ Şah Xətai dövründə dövlət dili, diplomatik yazışma və hərbi təlim dili kimi işlənmişdir. O, da qədimdən Şərq ölkələrində geniş yayılmışdır. Rus şairi M. Y. Lermontov Avropada fransız dili kimi, Asiyada da Azərbaycan dilini bilməyən zəruri olduğunu qeyd etmişdir. Azərbaycan dili türk, türkmən və qaqauz dilləri ilə ən yaxın qohumdur. O, özbək, qazax, tatar, başqırd, uyğur, qırğız və s. dillərlə də qohumdur. Yazıda qədim zamanlardan ərəb əlifbasından istifadə olunmuşdur. 1929 –cu ildə Azərbaycanda latın qrafikasına keçilmış, 1940- cı ildə kiril qrafikası əsasında yeni əlifba yaradılmışdır. Müstəqilliyimiz zamanı yenidən latın qrafikasına keçmişik. 
Ümummilli liderimiz Heydar Əliyevin fərmanı ilə avqust ayının biri Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi təsis edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
1920- ci il yanvarın 30- da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası Cümhuriyyətin milli himninin hazırlanması haqqında qərar qəbul etdi və bu məqsədlə Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən müsabiqə elan edildi. Lakin 1920- ci il aprelin 28- də Xalq Cümhuriyyətinin süqutu Azərbaycanın milli himnini qəbul etməyə imkan vermədi. 
1992- ci il mayın 27- də parlament " Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında" Qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən, 1919- cu ildə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş "Azərbaycan marşı" Azərbaycanın Dövlət himni kimi təsdiq edildi. 
Getdin gördün. 

(Azərbaycan xalq nağılı)
Boz canavar acmışdı. Xeyli gəzib dolandı, əlinə bir şey keçmədi. Bir qamışlığa girib gizləndi. Gördü ki, balaca bir quzu təpənin başında otlayır. Quzunun yanına gəlib dedi: 
- Quzu, acam, səni yeyəcəyəm. 
Quzu qorxa – qorxa dedi:

- Mən hələ balacayam, ətim də şitdir. İcazə ver, gedim istiot, duz gətirim, ətimə səpib ləzzətlə ye. 

Canavar rası oldu:

- Yaxşı get, amma tez qayıt. 
Quzu cəld təpədən aşıb qaçdı. 
Boz canavar az gözlədi, çox gözlədi, quzu gəlib çıxmadı. O, təzədən qamışlıqda gizlənib gözləməyə başladı. Bir də nə gördü? Bir kök qoyun otlaya – otlaya gəlir. Canavar onun qabağını kəsib dedi:

- Aha, yaxşı əlimə düşmüsən. İndicə səni yeyəcəyəm. 
Qoyun dedi:

- Canavar qardaş, səndən bir xahişim var. İcazə ver, ömrümün axırında bir doyunca oynayım, sonra məni parçalayıb ye. 
Canavar rası oldu. Qoyun ounaya- oynaya təpənin başına çıxdı, cəld təpəni aşıb gözdən itdi. 
Canavar gözlədi, qoyun qayıtmadı. O, kor- peşman qamışlıqda gizləndi. Elə bu vaxt bir atın gəldiyini gördü. Canavar qamışlıqdan çıxıb, atın qabağını kəsdi. At qulaqlarını şəkləyib kişnədi. 
Canavar dedi:

- Heç o yan- bu yanı yoxdur. Daha səni əldən buraxan deyiləm, bu saat parçalayıb yeyəcəyəm. 

At əvvəl duruxdu, sonra fənd işlədib dedi:

- Mən razıyam. Ancaq dal ayağımda nalın altında bir parça şokolad var. Əvvəlcə onu ye, ağzın dada gəlsin, sonra məni yeyərsən. 
At dal ayağını qaldırdı. Canavar atın arxasına keçdi. O, ağzını atın ayağına uzadanda at ona elə bir təpik vurdu ki, canavar yerə sərildi. At isə ilxıya tərəf qaçdı. 
Xeyli vaxtdan sonra canavar özünə gəlib, dərdli – dərdli dedi:
Getdin gördün quzu,
Neyləyirsən istiotu, duzu?
Ye, qalsın iki buynuzu. 
Getdin gördün qoyun, Getdin gördün at,

Neyləyirsən oyun- moyun. Neyləyirsən şokolad?

Ye, qalsın quruca boyun. Ye, oradaca yat. 
Комментарии к тексту. 
Ac- mış- dı – аффикс сложного давнопршедшего времени глагола mış + dı, он обозначает действие, которое произошло раньше, Употребляется в повествовани. 
Qamış- lıqda - аффикс - lıq образует отвлеченные имена существительные. 
məni - аффикс винительного падежа - ı обозначает предмет, на который переходит действие. 
Arxasına - аффикс дательного падежа - a обозначает лицо или предмет, к которому направлено действие. 
______________________________________________________ 

Упражнение. Прочитайте. Переведите глаголы на русский язык. 
Yazmaq, oxumaq, görmək, bilmək, oturmaq, durmaq, öyrənmək, gəlmək, getmək, danışmaq, qaçmaq, baxmaq, yumaq, sevmək, istəmək, açmaq, bağlamaq, örtmək, baxmaq. 
Упражнение. Дополните следующие слова, прибавляя аффиксы неопределенной формы - maq, - mək. Переведите эти глаголы на русский язык. 
Eşit . . . , qorx. . . , saxla. . . , kəs. . . , as. . . , dinlə. . . , düş. . . , çat. . . , ver. . . , ək. . . , iç. . . . 
Упражнение. Прочитайте. Переведите глаголы на русский язык. 
Yazmaq, oxumaq, görmək, bilmək, oturmaq, durmaq, öyrənmək, gəlmək, getmək, danışmaq, qaçmaq, baxmaq, yumaq, sevmək, istəmək, açmaq, bağlamaq, örtmək, baxmaq. 
Упражнение. Дополните следующие слова, прибавляя аффиксы неопределенной формы - maq, - mək. Переведите эти глаголы на русский язык. 
Eşit . . . , qorx. . . , saxla. . . , kəs. . . , as. . . , dinlə. . . , düş. . . , çat. . . , ver. . . , ək. . . , iç. . . . 
Упражнение. Вставьте пропущенные гласные и переведите:

Atam saat. . . baxır. Qardaşım quşlar. . . dən verir. Onlar qonşu. . . kömək edirlər. Bacım dərziyə parça verir. 
Упражнение. Переведите предложения. 
Təyyarə Moskvaya uçur. Anam mağazaya gedir. Biz kinoya baxırıq. Uşaqlar şəklə baxırlar. Avtobus parka gedir. Tələbələr universitetə gedirlər. Anam qonağa xörək verir. Atam zavoda gedir. Uşaqlar dağa çıxırlar. Nənəm bazara gedir. Atam işə gedir. Mən müəllimə dəftər verirəm. 
Упражнение. Переведите . 
Kitabxanaya. 
Yunis və Orxan kitabxanaya gedirlər. Onlar küçədə Kənana rast gəlirlər. Kənan: 

· Salam, uşaqlar. 
· Salam, Kənan, necəsən?

· Sağ olun, yaxşiyam. Siz necəsiniz?

· Biz də yaxşıyıq, sağ ol. 
· Uşaqlar, hara gedirsiniz?

· Kitabxanaya gedirik. Orada vətən haqqında şerlər oxuyacayıq. 
· Nə yaxşı! Mən də kitabxanaya gedirəm. Siz hansı kitabxanaya gedirsiniz?

· Biz Köçərli adına kitabxanaya gedirik. Bəs sən?

· Mən də ora gedirəm. Bu kitabxana çox zəngin kitabxanadır. 
· Avtobusla, yoxsa trolleybusla gedək?

· Trolleybusla gedək. Trolleybus kitabxananın yanında dayanır. 
· Lap yaxşı. Gedək. 
______________________________________________________
Упражнение. Ответьте на вопросы. 
1. Yunis və Orxan hara gedirlər?

2. Onlar küçədə kimə rast gəlirlər?

3. Uşaqlar hansı kitabxanaya gedirlər?

4. Kənan hansı kitabxanaya gedir?

5. P. Köçərli adına kitabxanaya necə kitabxanadır?

6. Uşaqlar kitabxanada nə oxuyacaqlar?
7. Onlar kitabxanaya nə ilə gedirlər?

__________________________________________________
Комментарии к тексту. 

Аффикс – la, - lə является сокращенной формой послелога – ilə. При присоединении гласная – i- после согласных выпадает, а после гласных переходит в – y- Сокращённая форма обычно присоединяется к существительным и притяжательным местоимениям мой, твой, наш. Полная форма пишется отдельно. Можно употреблять оба варианта. 
[image: image15.jpg]1. Maşın ilə - m – maşınla, avtobus ilə - avtobusla, bacısı ilə - bacısıyla, Arzu ilə - Arzuyla. 
2. Mən – mənimlə, o- onunla, biz - bizimlə. 
______________________________________________________
Упражнение. Переведите. 
Mən qardaşımla gedirəm. Sən kimlə məktəbə gedirsən? – Mən dostlarımla məktəbə gedirəm. Arif anası ilə yaşayır. 
Suleyman işə maşınla gedir. Mən bacımla mağazaya gedirəm. Şərafət qatarla Gəncəyə gedir. Saidə trolleybusla evə gəlir. Mən tez- tez atamla görüşürəm. Sən evdə dərslərini qardaşınla edirsən. 
Упражнение. Прочитайте и переведите. 
Apzuman:

- Leyla, zəhmət olmasa, tanış ol, bu mənim anamdır. 
Leyla:

- Çox şadam. Mənim adım Leyladır. 
Dilbər xanım:

- Salam, qızım, mənim adım Dilbərdir. Səninlə tanış olmağa çox şadam. 
Arzuman:

- Leyla, tanış ol, bu isə mənim atamdır. 
Teymur müəllim:

- Salam, qızım, mənim adım Teymurdur. Səninlə tanış olmağa çox şadam. 
Leyla:

- Çox xoşdur. 
Arzuman:

- Leyla, mənim anam həkimdir. Atam isə müəllimdir. 
Leyla:

- Mən tələbəyəm. Universitetdə oxuyuram. 
Dilbər xanım:

- Leyla, sənin bacın var?

Leyla:

- Xeyr, mənim bacım yoxdur, mənim qardaşım var. 
Teymur dayı:

- Leyla, sənin qardaşının adı nədir?

Leyla:

- Mənim qardaşımın adı Yusifdir. O, şagirddir . 

Словарь – Lüğət

Boz canavar – серый волк cəld – быстро, живо 

Acmışdı- проголодался buynuz - рога

Qamışlığa – камышовые заросли doyunca - досыта

gizləndi - спрятался parçalamaq - разрывать

yeyəcəyəm - съем kor- peşman - раскаивающийся

qorxa – qorxa – не бойся qulaqlarını şəkləyib - 
şitdir- несоленый kişnəmək - ржать

istiot - перец duruxdu - был в недоумении

səpmək- посыпать fənd işlədi 

ləzzətlə- с наслаждением təpik – удар ногой

rası oldu - согласился sərildi - развалился

ilxı - табун dərd - горе

Kitabxana – Библиотека Nə yaxşı – Как хорошо

Rast gəlirlər – Встречают Adına - Имени

Necəsən? – Как ты? Ora - Туда

Siz - Вы Zəngin – Богатый
Biz – мы Yoxsa – Или
Haqqında – О, об, про
Прочтите стихотворение. 

Durna. 
Ay havada uçan durna,

Bizi qoyub qaçan durna,

Get xoş gəldin, səfa gəldin!

Gələcəksən haçan, durna?

Göy çəməndə gəzən durna,

Su üzündə üzən durna,

Gəl bir gözüm görsün səni,

Al- qırmızı bəzən, durna!

Getmə- getmə, gözüm durna!

Sənə var bir sözüm, durna!

Sən gələndə necə sənin

Həsrətinə dözüm, durna?!

Rəşidbəy Əfəndiyev. 
Пословицы и поговорки. 
Yüz ölç, bir biç. 
Сто раз отмерь, один раз отрежь. 
Урок 8
Грамматические темы:

1. Винительный падеж. 
2. Переходные и непереходные глаголы. 

Винительный падеж
Винительный падеж отвечает на вопросы kimi?,nəyi?, haranı? и nə? hara?. 
Винительный падеж с вопросами kimi?,nəyi?, haranı? обозначает определенность предмета, а с вопросами nə?, hara? – неопределенность предмета. Например: Lalə kitabı oxuyur означает, что Лала читает определенную, известную книгу. А предложение Lalə kitab oxuyur означает, что она вообще читает книги. 
При обозначении определенности предмета винительный падеж выражается аффиксом, а при неопределенности предмета аффикс отсутствует. 
Аффиксом винительного падежа является четырехвариантный –ı, - i, - u, - ü, который присоединяется к существительным, оканчивающимся на согласные:

Asiman kitabı oxuyur. 
Асиман читает книгу. 
Solmaz şeri öyrənir. 
Солмаз учит стихотворение. 
Oğlan buzovu otarır. 
Мальчик пасет теленка. 
Qız gülü dərir. 
Девочка срывает цветок. 
Если существительное оканчивается на гласный, то в винительном падеже перед этим аффиксом вставляется сонорный n:

Atam ustanı çağırır. 
Мой отец зовет мастера. 
Mən quşunu əzizləyirəm. 
Я ласкаю птицу. 
Sən məni görürsən. 
 Ты видишь меня. 
Bacım ütünü alır. 
Моя сестра берет утюг. 
Исключением из этого правила являются существительное su (вода), винительный падеж которого имеет форму suyu, а также вопросительное местоимение nə?. Он имеет форму nəyi?

Имена собственные всегда принимает аффикс винительного падежа
Переходные глаголы
Переходные глаголы выражают действие, которое переходит на объект. Эти глаголы требуют прямого объекта, который отвечает на один из вопросов kimi? nəyi? nə? haranı? – кого? что?
Demək (nə?)

Yazmaq (nə?)

Bağlayın (nəyi?), 

Düzəldin (nə?),

Gəzdim (haranı?),

Переходные глаголы:

Almaq, aparmaq, bitirmək,bürümək, dərmək, yaratmaq, yemək. Köçürmək, göndərmək, görmək, götürmək, otarmaq, oxumaq, öyrənmək, sevmək, seçmək, sürmək, tamamlamaq, tikmək, çağırmaq. 
Непереходные глаголы
Эти глаголы не требуют объекта. К данной группе, например относятся глаголы: adlanmaq, baxmaq, yerləşmək, getmək, gəlmək, gülmək, məşğul olmaq, oynamaq, oturmaq, uçmaq, üzmək, hirslənmək, çimmək, çıxmaq. 

Balaca qara balıq
Çillə axşamı idi. Qoca Balıq dəryanın dibində nəvə- nəticələrini ətrafına toplayıb onlara nağıl danışırdı:

- Biri var idi, biri yox idi, bir Balaca Qara Balıq var idi. O, anası ilə birlikdə kiçik bir arxda yaşayırdı. Arxın suyu dərəyə axırdı. Balaca Qara Balıqla anasının bir qara daşın dalında, yosunların arasında evləri vardı. Ana və bala səhərdən axşama qədər bir- birinin dalına düşüb üzür, hərdən başqa balıqlara qoşulub şürətlə balaşa bir yerdə gəzişir və geri qayıdırdılar. Qara balıq anasının bircəsi idi. 

Bir neçə gün idi ki, o, fikrə dalır, az danışırdı. Könülsüz və tənbəl- tənbəl o tərəf- bu tərəfə gedir, geri qayıdırdı. Çox vaxt anasından xeyli geri qalırdı. Anası əvvəlcə elə bilirdi ki, sadəcə olaraq balasının kefi yoxdur, bu kefsizlik tezliklə keçib gedəcəkdir. Lakin. . . Demə, Balaca Balığın dərdi varmış. . . 
Bir gün səhər tezdən, günəş doğmamış, Balaca Balıq anasını yuxudan oyadıb:
- Anacan, - dedi, - sənə bir neçə kəlmə sözüm var. 
- Eh, sən də vaxt tapdın! Danışmağı sonraya saxla. Yaxşı olar ki, gəzməyə çıxaq, - deyə Ana Balıq gözlərini ovuşdurdu və əsnədi. 
- Yox, anacan, mən daha belə gəzməyi istəmirəm. Gərək buradan gedəm, - deyə Balaca Balıq etiraz etdi. 

Anası heyrətlə ona baxıb soruşdu:

- Doğrudan getmək istəyirsən?

- Bəli, anacan, hökmən getməliyəm!

- Axı, alaqaranlıqda hara getmək istəyirsən?

- İstəyirəm, gedim görüm, arx harada qurtarır. Bilirsənmi, anacan, uzun müddətdir ki, fikirləşirəm, görəsən arx harada qurtarır? Amma indiyə qədər bir nəticəyə gələ bilməmişəm. Dünən gecədən gözümü yummayıb hər seyi götür- qoy etmişəm. Belə qərara gəlmişəm ki, özüm gedim arxın qurtaracağını tapım. Bilmək istəyirəm başqa yerlərdə nə var, nə yox. . . 
______________________________________________________
Комментарии к тексту. 
Könül- süz - - süz - словообразующий аффикс, выражает отсутствие признака, представленного основой. 
Eh – междометие, выражает чувство сожаления. 
Getməliyəm - malı, - məli – долженствовательное наклонение глагола, выражает действие, совершение которого является обязательным. 
Упражнение. Переведите предложения. 
1. Usta evi tə`mir edir. 
2. Çoban sürünü otarır. 3. Direktor Kamili çağırır. 4. Əməyi sevmək lazımdır. 
5. Lalə gülü sulayır. 6. Sevirəm Qavqazı mən. 7. Abbas baltanı (mişarı, bıçağı, qayçını) itiləyir. 8. Xidmətçi otağı (həyəti) süpürür. 9. Mən rəisi gözləyirəm. 
10. Sara qaşığı yuyur. 
Упражнение. Переведите предложения. 
Дедушка сажает дерево. Бабушка вяжет чулки (варежки). 
Фарид играет на сазе, поет и рассказывает сказки. Хабиль читает газету. 
Упражнение. Ответьте на вопросы. Переведите. 
1) Oğlan nəyi aparır? 2) Tələbələr kimi gözləyirlər? 3) Usta nəyi rəngləyir? 4) Poçtalyon nə gətirir? 5) Tələbələr nə oxuyurlar? 6) Azad kimi çağırır? 7) Sən haranı görürsən?

3. Переведите предложения на русский язык:
Kitabı oxuyun. Məktubu verin. Pəncərəni açın. Otağı təmizləyin. Qapını örtün. Məhsulu vaxtında yığın. Fəhlələr bizi gözləyirlər. Məktubu bu gün göndərin. İşığı söndür. Mən çörək yeyirem. Vətəni qorumaq borcumuzdur. Samir mahnı oxuyur. Xalqımız sülh istəyir. 
Упражнение. Переведите предложения на азербайджанский язык:

1) Иса видит Вагифа. 2) Маляр красит стол. 3) Алим дарит розу. 4) Маленький мальчик пьет молоко. 5) Девочка зовет отца. 6) Учитель любит своих учеников. 7) Моего брата пригласили играть шахтаты. 8) Я пишу письмо. 
Упражнение. Прочитайте. 
Otaqda şkaf var. 
В комнате шкаф (есть)

Kitabda maraqlı 
в книге есть интересные рассказы

hekayələr var. 
В магазине – сахар, мука, рис, 

Mağazada qənd, un соль. 
Düyü, duz var. 
На стене картина. 
Divarda şəkil var
в городе широкие улицы. 
Şəhərdə albom var. 
У меня альбом 

Kənddə su kəməri yoxdur. У тебя пила. 
Direktor haradadır?
 Где директор?


Məndə kitab var. У меня книга. 
Dağlarda qar var. На горах снег. 
Bakıda çoxlu park var. В Баку много парков. 
Azərbaycanda on altı ali məktəb var. 
В Азербайджане шестнадцать высших учебных заведений. 
Упражнение. Прочитайте. Переведите предложения. 
Uşaqlar həyəti təmizlədilər. 2. Mahmud quzunu gətirdi. 3. Bulağın suyu çox sərindir. 4. Atası İsanı çağırdı. 5. Orxan öküzü tövləyə saldı. 6. İnək ağzını ota vurmurdu. 7. Mən otu arabaya atdım. 8. Kamil kitabı Mahmuda verdi. 
Упражнение. Вставьте слова по смыслу ( в винительном падеже) и переведите на русский язык. 
1. . . . dəstəyə qəbul etdilər. 2. O, . . . ilk dəfə görürdü. 3. . . . təmirə göndərdilər. 4. . . . gülərüzlə qarşıladılar. 5. . . . alaq otları basmışdır. 6. . . . Qubadaki istirahət düşərgəsinə göndərdilər. 7. Qızlar . . . səbətə yığdılar. 
Упражнение. Спишите предложения, добавляя соответствующие аффиксы. 
1. Ceyhun paltar. . . geyindi. 2. Seymur yer. . . bellədi. 3. Uşaqlar ləklər. . . yumşaltdılar. 4. Ramiz ütü. . . elektrik xəttinə calaşdırdı. 5. Aydın naxır. . . otlağa apardı. 6. Kamran ferma. . . etdirdi. 7. Xidmətçi klub. . . süpürürdü. 8. Bağban bağ. . . suladı, ağaclar. . . budadı. 
Упражнение. Спишите слова, добавляя аффиксы винительного падежа. 
Çay, göl, qarğıdalı, armud, alma, liman, pəncərə, qapı, gəmi, ütü, quyu, dərə, Lalə. 
Упражнение. Переведите предложения. 
1. Günəşin ilıq şüaları torpağı qızdırırdı. 2. Ana layla çala- çala beşiyi yırğalayırdı. 3. Çoban köpəyi çağırdı. 4. Malabaxanlar otu tayaya yığdılar. 5. Kababçı kömürü yandırdı. 6. Külək zəmini dalğalandırırdı. 
Упражнение. Прочитайте слова и задайте им вопросы. 
Məktubu, atasının, evini, kitabı, şagirdin, müəllimə, dənizi, şəkildə, oğul, dirriyin, çobana, uşaq, naxırı, hovuzu, məktəb, məktəbi, dəftər, taxtanı, biliyini, kömürü, şirəni, parta, gölü, inşa, meşəni, çəkic, partanı. 
Упражнение. Переведите предложения. 
Asif dəftəri Laləyə verdi. Anam dibçəyi pəcərənin qabağına qoydu. 
Tofiq təyyarədən tarlanı aydın görürdü. 2. Xəyalə bacısından aldığı məktubu sinif yoldaşlarına oxudu. 3. Ovçu ayını mağaradan çıxanda görmüşdü. 4. Əsmər Arifi ilk dəfə görürdü. 5. İnqlabçılar şəhərə yaxın kəndi ələ keçirtdilər. 6. Şagirdlər Nabrandaki istirahət düşərgəsinə göndərdilər. 7. Müəllim kitabı çantaya qoydu. 
Упражнение. Прочитайте предложения, обращая внимание на аффиксы винительного падежа: 

Məktubu yazmaq
kitabi oxumaq

Gülü sulamaq
məruzəni yazmaq

Dəftəri götürmək
suyu içmək

Vətəni qorumaq
dostu görmək

Borcu qaytarmaq
yeməyi hazırlamaq

Məktubu yazmaq
hadisəni unutmaq

Pulu xərcləmək
uşağı tərbiyə etmək

dili öyrənmək
girovu azad etmək

cinayətkarı cəzalandırmaq
qızı tanımaq

məsələni araşdırmaq
çayı dəmləmək

dərsi izah etmək
binanı bərpa etmək


tapşırığı icra etmək

Упражнение. Переведите на русский язык:

1. Mən onu tanımadım. 2. Anam xörəyi hazırladı. 3. Vətəni müdafiə etmək hər vətandaşın borcudur. 4. Biz dilimizi sevirik. 5. Sən məktubu yola saldın? 6. Biz məsələni araşdıracağıq. 7. Biz tezliklə torpağlarımızı azad edəcəyik. 8. O, bu hadisəni unudur. 9. Heç vaxt ana borcunu qaytarmaq olmaz 10. Siz tapşırığı yerinə yetirdiniz. 11. Mən pulumu xərcləyirəm. 12. Şəkil çəkmək onun sevimli peşəsidir. 13. O, cümlə təhlil edir. 14. Şer əzbərləyin. 15. Onlar məsələ həll edirlər. 16. Sülh yaratmaq lazımdır. 17. Onlar ev təmir edirlər. 18. Biz çay içdik. 19. Bu torpağın hər qarışında vətən görürəm. 20. Siz çoxlu ərik ağacı əkdiniz. 
Выражения

Başım ağrıyır – у меня болит голова

Mən özümü yaxşı (pis, xəstə) – я чувствую себя хорошо (плохо, больным)

hiss edirəm – чувствую

Mən xəstəyəm
- я болен

O dünən xəstələnib
- она вчера заболела

O heç vaxt xəstələnmir
- он никогда не болеет

O tez- tez xəstələnir
- он часто болеет

Mən soyuqlamışam
- я простудился
Словарь – Lüğət
Arxda – в канаве
dəryanın dibi - глубина моря geri - назад
nəticə - здесь: правнук bircə - единственный

toplamaq - собирать fikrə dalmaq – задумываться
dərə - овраг Könül - душа
axmaq - течь tənbəl - ленивый

Daş - камень dərd - горе

Yosunlar - водоросли kəlmə - слово

Qoşulmaq - присоединяться çıxmaq - выйти
şürətlə - со скоростью əsnəmək - зевать 
gəzmək - гулять götür- qoy etmək - рассуждать

nəticə - здесь результат etiraz - возражение 
VƏTƏN
Martda bizim torpaqdan

Bənövşə ətri gəlir. 
Apreldə yaşıl yarpaq,

Göy meşə ətri gəlir. 
Yayda yetişmiş sünbül,

Payızda sarı heyva. 
Meyxoş nar ətri gəlir. 
Qəşda ocaq qoxusu,

Təzə q